Badania profilaktyczne dla wszystkich pracowników Piątnicy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica dołączyła do akcji #WeźWolneOdRaka. Wszyscy pracownicy Spółdzielni otrzymają dodatkowy dzień płatnego urlopu w celu wykonania badań z zakresu profilaktyki onkologicznej.

#WeźWolneOdRaka to kampania informacyjno-społeczna mająca na celu propagowanie regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Inicjatorem akcji jest Fundacja „L” działająca na terenie województwa podlaskiego. Jednym z celów fundacji jest współpraca z lokalną społecznością w zakresie edukacji i promocji zdrowego trybu życia. W ramach akcji #WeźWolneOdRaka Fundacja „L” zachęca pracodawców do szerzenia idei profilaktyki nowotworowej poprzez udzielanie dodatkowego dnia płatnego urlopu, przeznaczonego na wykonanie badań.

 

„Pomysł na projekt zrodził się w poczekalni lekarskiej. Wraz z innymi kobietami, czekając na badania profilaktyczne, doszłyśmy do wniosku, że dodatkowy dzień urlopu od pracodawcy byłyby bardzo motywujący i pomógł znaleźć czas na badania. Był październik – miesiąc związany z rakiem piersi – więc postanowiłyśmy działać natychmiast. Tak zrodził się projekt #WeźWolneOdRaka”

– mówi inicjatorka akcji, Ewa Pawelczyk z Fundacji „L”.

 

OSM Piątnica jako jeden z pierwszych pracodawców w regionie przystąpiła do akcji, podejmując jednocześnie decyzję, że każdy z pracowników Spółdzielni otrzyma bilet na bezpłatne badania. Tym samym OSM Piątnica przyczyniła się do rozszerzenia zasięgu akcji o badania również dla mężczyzn.

 

„Pierwsza wersja naszego projektu powstała głównie z myślą o kobietach. Jednak postawa pana Prezesa OSM Piątnica, który przystępując do akcji zaznaczył, że chce przekazać bilety na badania dla wszystkich swoich pracowników, zmotywowała nas do rozszerzenia akcji. Listopad to przecież miesiąc walki z rakiem u mężczyzn. Nie chcąc czekać do przyszłorocznej edycji, wdrożyliśmy konieczne zmiany na stronie WWW, by umożliwić udział w projekcie także mężczyznom”

– dodaje Ewa Pawelczyk z Fundacji „L”.

 

OSM Piątnica jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudnia w swoich zakładach ponad tysiąc osób. W ramach akcji #WeźWolneOdRaka OSM Piątnica przekaże swoim pracownikom bilet na badania onkologiczne, który jest ważny przez rok, a po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu badań, pracownik nabywa prawo do dodatkowego dnia płatnego urlopu. Dodatkowo OSM Piątnica wsparła finansowo inicjatywę Fundacji „L”.

 

„OSM Piątnica aktywnie włącza się w lokalne inicjatywy, a promocja profilaktyki oraz mobilizacja pracowników do przeprowadzenia badań są dla nas bardzo istotne. Dlatego postanowiliśmy włączyć się do akcji i objąć programem wszystkich naszych pracowników, zarówno kobiety, jak i mężczyzn”

– mówi prezes OSM Piątnica Zbigniew Kalinowski.

 

Profilaktyka nowotworowa jest szczególnie ważna w trwającym obecnie okresie pandemii, kiedy wykrywalność raka jest bardzo niska ze względu na małą liczbę wykonywanych badań. Jest to związane między innymi z obawami pacjentów przed udaniem się do lekarza w celu wykonania badań profilaktycznych w sytuacji zagrożenia epidemicznego. „Ludzie się nie badają, a chemioterapie są odkładane. To najlepszy moment, by zadbać o profilaktykę” – podsumowuje przedstawicielka Fundacji „L”.