Biedronka w pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju

Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

Dokument zbudowano wokół 5 strategicznych filarów odpowiedzialności, przyjętych w grupie Jeronimo Martins i sieci Biedronka.

 

 

O raporcie

Biedronka przedstawiła podsumowanie dotychczasowych działań i ich wpływu na otoczenie w raporcie zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019. Zawiera on również podsumowanie działalności sieci w Polsce od początku jej istnienia. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards, we współpracy z firmą konsultingową Deloitte.

 

 

 

Biedronka to ponad 3000 sklepów w ponad 1100 miejscowościach w Polsce i ponad 4 mln klientów dziennie.

 

 

Pięć strategicznych filarów odpowiedzialności Biedronki

 

1. Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Każdego dnia sklepy Biedronka odwiedza ponad 4 mln Polaków, a 76% robi to regularnie. Biedronka ma znaczący wpływ na promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków, dlatego jest to jeden z głównych filarów odpowiedzialności, przyjętych w Grupie.

 

2. Zrównoważony łańcuch dostaw

W ofercie Biedronki aż 93% produktów pochodzi od polskich dostawców według danych za 2019 rok. W ramach tego filaru sieć uwzględnia zarówno aspekty etyczne, społeczne, jak i środowiskowe oraz przykłada szczególną wagę do rozwoju długoterminowej współpracy z rodzimymi firmami od samego początku swojego istnienia na polskim rynku.

 

3. Poszanowanie środowiska naturalnego

Firmy z branży spożywczej stoją przed dużym wyzwaniem, jakim są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem Biedronki jest minimalizacja wpływu firmy na środowisko, dlatego sieć chce walczyć ze zmianami klimatu. W efekcie np. 90% odpadów wytwarzanych przez firmę jest poddawanych procesom odzysku.

 

4. Wspieranie lokalnych społeczności

Posiadając ponad 3000 sklepów w całej Polsce sieć Biedronka staje się istotnym elementem lokalnych społeczności. Niesienie wsparcia najbardziej potrzebującym grupom: dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym, to element strategii Biedronki.

 

5. Bycie godnym zaufania pracodawcą

Jako największy prywatny pracodawca w Polsce, zatrudniający ponad 70 tys. osób, Biedronka dba o tworzenie dla nich przyjaznego środowiska pracy, akcentując wagę programów pomocowych dla pracowników oraz kluczową rolę awansów wewnętrznych w firmie.

 

 

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas spoczywa oraz wpływu jaki wywieramy na klientów, pracowników, partnerów handlowych, społeczności lokalne, a także środowisko. Oprócz szczegółowych danych za lata 2018-2019 w raporcie znajdziemy również podsumowanie naszej 25-letniej obecności na polskim rynku na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. – Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka