Browar Okocim brama

Browar Okocim świętuje 175 urodziny

Jeden z najstarszych, największych i najnowocześniejszych browarów w Polsce obchodzi w tym roku jubileusz swojej działalności. Browar Okocim już od 175 lat dynamicznie się rozwija. Pielęgnując swoje tradycje i historię, promuje kulturę piwną  i wspiera lokalne społeczności.

 

Historia Browaru Okocim rozpoczęła się 26 kwietnia 1845 roku, gdy Jan Ewangelista Goetz  powołał do życia spółkę będącą jego początkiem. Dziś, po 175 latach, nazwa miejscowości Okocim i tutejszego browaru, jest doskonale  rozpoznawalna przez Polaków. Pierwsza warka piwa  była gotowa już w lutym 1846 roku i liczyła kilkadziesiąt wiader (jedno wiadro to 60 litrów). Obecnie Browar Okocim to czołowy polski producent, który rocznie  warzy ok. 4 mln hektolitrów piwa, dbając jednocześnie o odpowiedzialne gospodarowanie wodą i energią.

 

Pod opieką rodu Goetzów, Browar Okocim prężnie się rozwijał, silnie wpływając na sytuację regionu. Rodzina Goetzów stała się integralną częścią społeczeństwa polskiego, włączając się w inicjatywy społeczne, oświatowe i kulturalne na terenie Brzeska i Okocimia, tworząc m.in. w 1878 roku jedną z pierwszych w Polsce  „kas wsparcia i chorych”, fundując wiele gmachów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, kościół, plebanię, salę teatralną, etc. Goetzowie wspierali również ważne inicjatywy w regionie, m.in. budowę teatru im. Słowackiego, pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku oraz wykupienie Wawelu z rąk Austriaków. Pod zarządem potomków założyciela browar stał się jednym z pięciu największych producentów piwa  w Cesarstwie Austro-Węgierskim.  W czasie  II wojny światowej został przejęty przez okupantów, zaś po jej zakończeniu, dzięki pracownikom udało się sprowadzić wywiezione z browaru maszyny i urządzenia,  i jeszcze w tym samym roku  rozpocząć warzenie piwa. W 1945 roku browar został upaństwowiony. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, jako jeden z pierwszych, przekształcił się w spółkę akcyjną, notowaną na polskiej giełdzie. W 1996 roku duński Carlsberg – firma o długich i bogatych tradycjach piwowarskich, założony w 1847 roku – został inwestorem strategicznym browaru. Od ponad 20 lat Browar Okocim wraz z browarami Bosman w Szczecinie i Kasztelan w Sierpcu stanowią jedną grupę pn. Carlsberg Polska.

 

Browar Okocim w Brzesku

Piwo Okocim synonim jakości i smaku

Browar Okocim to ostoja bogatych i długich tradycji piwowarskich, kultywowanych i przekazywanych przez kolejne pokolenia piwowarów. Marka Okocim doskonale znana polskim konsumentom w ostatnich latach wzmocniła swoją pozycję na konkurencyjnym rynku piwa, zwiększając sprzedaż wartościowo i wolumenowo.

Zrealizowane w ostatnich latach ogólnopolskie kampanie reklamowe dla marki z udziałem tutejszych okocimskich piwowarów takie jak np. „Tu się warzy z zasadami” i ubiegłoroczna „Pierwsze jasne pełne na ziemiach polskich” budują rozpoznawalność i wizerunek marki jak również promują Okocim i Brzesko. W 2019 roku projekt „18:45. Czas na zasady” dla marki Okocim został doceniony w konkursie Golden Arrow.  Ponadto w 2018 za całokształt działań marketingowych marka Okocim została uznana Marką Roku przez ceniony magazyn Media i Marketing.

Piwa warzone w Browarze Okocim są wysoko cenione za doskonałą jakość. Co roku okocimskie marki zdobywają najwyższe laury na eksperckich i konsumenckich konkursach piwnych na świecie i w kraju takich jak np. European Beer Star, Beer of the Year, Good Beer, Chmielaki Krasnostawskie i innych.

 

Browar Okocim – stabilność, nowoczesność i inwestycje

Brzeski browar jest liczącym się w Małopolsce pracodawcą, dając zatrudnienie ponad 500 pracownikom oraz przyczyniając się do stworzenia ponad  6 tysięcy miejsc pracy w pokrewnych branżach[1]. Nakłady inwestycyjne – poczynione w latach 2001 do 2020 – wyniosły ponad 550 mln złotych. Z większych inwestycji warto wspomnieć modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę nowego ujęcia wody. Nieustająco prowadzone są również inwestycje w modernizację linii i urządzeń w Browarze, w zapewnienie bezpieczeństwa oraz podnoszenie kwalifikacji załogi.

 

W tym roku obchodzimy jubileusz 175-lecia działalności Browaru Okocim. Z dumą mogę podkreślić, iż nasi pracownicy podtrzymują tradycje wielu pokoleń, by warzyć najwyższej jakości piwo. W swoją pracę wkładają nie tylko wiedzę, doświadczenie i energię, ale również pasję, która jest motorem napędowym wielu zmian i innowacji. Dzięki przynależności do Grupy Carlsberg przeprowadziliśmy szereg inwestycji i modernizacji, opiewających na kwotę ponad 550 milionów złotych. Pozwoliło to nam stać się jednym z najnowocześniejszych i największych browarów w Polsce mówi Michał Napieracz, dyrektor Browaru Okocim.

 

Kultywując tradycję zaangażowania społecznego rodu Goetzów, Browar wspiera rozwój regionu i inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności. Aktywnie angażuje się w życie mieszkańców i wiele wydarzeń, m.in. Brzesko-Okocim Festiwal (d. Dni Brzeska). Od szećiu lat przekazuje również granty – w ramach programu InicJaTyWy – organizacjom pozarządowym i instytucjom pożyteczności publicznej, których beneficjentem są lokalne społeczności. Wsparł też we współpracy  z Brzeskim Towarzystwem „GRYF” wydanie reprintu pt. „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego”, na bazie unikalnego manuskryptu wydanego w 1929 roku dla uczczenia 80-lecia browaru. Kilka egzemplarzy trafiło do tutejszej Biblioteki Miejskiej. Browar wsparł również przedsięwzięcie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, które po latach starań sprowadziło w 2017 roku do Polski szczątki Antoniego Jana Goetza Okocimskiego, ostatniego z rodu Goetzów właściciela Browaru Okocim.

Dzięki zaangażowaniu pracowników browaru, członków Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim odrestaurowany został budynek przy Browarze, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia i w którym powstał, dostępny dla mieszkańców i turystów, pub „Na Browarze”.

 

Inwestycje, które poczyniliśmy na przestrzeni dwóch dekad odzwierciedlają również nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu lokalnej społeczności. Konsekwentne rokroczne redukcje zużycia wody i energii cieplnej oraz stabilny poziom bezpieczeństwa i inicjatywy prospołeczne to tylko wybrane przykłady, które dowodzą, iż przywiązujemy ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju – podkreśla Michał Napieracz.

Warzelnia
źródło: materiały prasowe

 

Browar Okocim konsekwentnie dąży do realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO. Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii  „Together Towards ZERO” zakładają do 2030r. ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc.,  zredukowanie do ZERA liczby wypadków w browarach, a także ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

 

Z okazji rocznicy Browar planuje m.in.: zorganizować Dni Otwarte dla mieszkańców Brzeska i okolic, atrakcje podczas Brzesko – Okocim Festiwal jeśli to wydarzenie po zakończeniu epidemii Covid-19 dojdzie do skutku w czerwcu lub późniejszym terminie,  wydać książkę poświęconą historii Browaru i marki Okocim, a także zorganizować ruchomą wystawę o historii Browaru oraz jego dawnych i współczesnych pracownikach.

 

[1] Obliczenia wg. Worldwide economic impact Carlsberg Group, 2015.