Budowa Aldi w Rybniku wstrzymana – oświadczenie sieci

Planując lokalizacje naszych obiektów każdorazowo konsultujemy je z właściwymi instytucjami, dbamy o to, aby nasze sklepy wpisywały się w historyczną i architektoniczną strukturę miasta, a także spełniały wszelkie wymogi budowlane i zagospodarowania przestrzennego. Tak też było w przypadku planowanej budowy sklepu ALDI w Rybniku. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, przed rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem placu budowy nie istniały żadne przesłanki, że w tym miejscu możemy odkryć obiekt o znaczeniu historycznym. Schron nie był naniesiony na miejskie dokumenty ani na inne, związane z pozwoleniem na budowę. Na etapie występowania przez nas o pozwolenie na budowę nie pojawiły się żadne informacje, które wskazywałyby na istnienie podobnego obiektu na tym terenie. Zapewniamy, że w swoich działaniach dokładamy wszelkich starań o dbałość i poszanowanie tradycji, w tym szczególnie miejsc godnych pamięci historycznej. ALDI wypełnił wszystkie niezbędne formalności obowiązujące w trakcie procesu starania się o pozwolenie na budowę nowego sklepu w Rybniku.

 

 

O istnieniu schronu dowiedzieliśmy się dopiero w momencie przygotowywania placu budowy, tj. w okolicy 7 stycznia, o czym niezwłocznie poinformowaliśmy Prezydenta Miasta Rybnika oraz Miejską Konserwator Zabytków. Kilka dni później, tj. w piątek 11 stycznia zwołano oględziny obiektu, w których uczestniczyliśmy razem z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejską Konserwator Zabytków, Dyrektor Muzeum w Rybniku oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Zapomniany Rybnik oraz Pro Fortulicium.

 

Niezwłocznie po dokonaniu tego odkrycia, wstrzymaliśmy prace budowlane w obrębie schronu. Ponadto, schron został przez nas zabezpieczony. Jesteśmy również w kontakcie z grupą Zapomniany Rybnik, który wyraził chęć roztoczenia opieki nad tym obiektem, jeśli jego przeniesienie lub przesunięcie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu ludzi.

 

Nie bierzemy pod uwagę wyburzenia schronu. Podczas spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które odbyło się 16 stycznia 2019 roku, dowiedzieliśmy się o decyzji wpisania schronu do gminnej ewidencji zabytków ze względu na jego uznane walory historyczne. Wobec powyższego faktu ustalono, że obiekt należy przesunąć lub przenieść na wskazaną przez Urząd Miasta działkę. Aby to było możliwe, konieczna jest dokładna analiza stanu technicznego obiektu, która między innymi potwierdzi, czy obiekt nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Analiza potrwa co najmniej kilka tygodni i wówczas w konsultacji ze stosownymi organami, tj.  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejską Konserwator Zabytków, Prezydentem Miasta, Dyrektorem Muzeum w Rybniku oraz przedstawicielami grupy Zapomniany Rybnik i stowarzyszenia Pro Fortulicium, a także Grupy Operacyjnej Bielsko-Biała zostaną podjęte wiążące decyzje.

 

 

 

źródło: informacja prasowa Aldi