Carlsberg o działaniach na rzecz klimatu

Trzy lata temu Grupa Carlsberg ogłosiła przełomowy program zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Together Towards ZERO”. Ograniczenie śladu węglowego  do zera, obniżenie o połowę zużycia wody w browarach, redukcja do zera liczby wypadków we wszystkich lokalizacjach Grupy na świecie oraz zapewnienie konsumentom 100 proc. możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw to główne założenia programu. W trzecią rocznicę ogłoszenia tych ambitnych celów Grupa, w tym Carlsberg Polska, podsumowuje postępy w ich realizacji.

 

Zmiany klimatyczne stały się faktem. Ich skutki są odczuwalne zarówno dla ludzi, całej planety, jak i biznesu. Grupa Carlsberg od lat działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz angażuje się w inicjatywy, takie jak „Uniting Business and Governments to Recover Better”, aby dzielić się dobrymi praktykami i zadbać, by częścią planów naprawczych po COVID-19 były działania na rzecz klimatu.

 

Cele „Together Towards ZERO” vs dotychczasowe osiągnięcia

 

ZERO śladu węglowego

Celem Grupy Carlsberg założonym w programie TTZ jest ZERO emisji CO2 w browarach do 2030 r. i stosowanie energii elektrycznej w 100 proc. pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2022 r. Do tej pory udało się globalnie zredukować emisję dwutlenku węgla o 30 proc. w odniesieniu do stanu wyjściowego z roku 2015. Jednocześnie w roku 2019 56 proc. energii elektrycznej pochodziła ze źródeł odnawialnych. Grupa zredukowała także od 2017 r. zużycie węgla o 89 proc. Celem jest osiągnięcie do 2022 r. ZERO węgla przy zaopatrzaniu w energię wszystkich browarów Grupy.

 

Carlsberg Polska osiągnęła w 2019 r. redukcję CO2 o 6,5 proc.
w stosunku do 2015 r. Firmie udało się także zredukować zużycie energii elektrycznej i cieplnej o 2,9 proc. w 2019 r. (por. do 2015 roku).

 

ZERO marnowania wody

Grupa Carlsberg zamierza ograniczyć zużycie wody w swoich browarach o 50 proc. do 2030 r. z celem pośrednim – o 25 proc. do roku 2022. Grupa intensywnie współpracuje z partnerami
z terenów z ograniczoną dostępnością wody (głównie Azja), aby jak najbardziej efektywnie i odpowiedzialnie gospodarować wodą w zlokalizowanych tam browarach.

Na koniec 2019 r. Grupa Carlsberg osiągnęła 12 proc. spadku zużycia wody w odniesieniu do stanu wyjściowego z 2015 r.

 

W Polsce w analogicznym okresie zanotowano 5,9 proc. redukcji zużycia wody. Zmalało także średnie zużycie wody w browarach Carlsberg Polska na jeden hektolitr gotowego piwa. Przykładowo w Browarze Kasztelan w 2019 r. średnie zużycie wody wynosiło 2,64 hl/hl gotowego piwa (w por. do 3,1 hl/hl w 2018).

 

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Do 2022 r. Grupa Carlsberg chce zapewnić konsumentom 100-procentowy dostęp do bezalkoholowych wariantów piw ze swojego portfolio, a także do informacji nt. wartości odżywczych swoich piw w opisach zamieszczonych w internecie. W Polsce wszystkie piwa alkoholowe Carlsberg Polska są już opatrzone symbolami odpowiedzialnościowymi: „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Natomiast na poziomie całej Grupy Carlsberg te oznakowania zawiera już 99 proc. produktów.

 

Carlsberg Polska od 4 lat prowadzi kampanię społeczną „Trzeźwo myślę”, której celem jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. W 2019 roku z przekazem edukacyjnym kampanii zapoznało się ok. 6 mln odbiorców, z czego blisko 800 tys. dowiedziało się o jej założeniach i reagowało na nią w mediach społecznościowych.

źródło: materiały prasowe

 

ZERO wypadków

Grupa Carlsberg zobowiązuje się do 2022 r. zredukować liczbę wypadków o 15  proc. rocznie, zaś do 2030 r. osiągnąć zerowy poziom wypadków skutkujących zwolnieniem lekarskim we wszystkich lokalizacjach na świecie. Do tej pory w Grupie zredukowano liczbę takich wypadków z udziałem pracowników o 44 proc. w odniesieniu do stanu wyjściowego z 2015 r.

 

W Carlsberg Polska dzięki wdrożeniu szeregu działań i programów, jak np. „Bezpieczna piątka”, „5 Złotych zasad Grupy Carlsberg” czy „Bezpieczne Auto Carlsberga” udało się osiągnąć długotrwały trend ograniczania liczby wypadków z udziałem pracowników, skutkujących zwolnieniem lekarskim. W 2019 r. liczba tego typu wypadków dla całej spółki wyniosła 9, tyle samo co rok wcześniej.

 

Cele określone w „Together Towards ZERO” wynikają z misji Grupy Carlsberg – „warzymy dla lepszego dziś i jutra”. To zobowiązanie, zgodnie z którym staramy się jak najlepiej dbać o środowisko w obszarach, na które mamy wpływ i o naszych pracowników. Nasze browary w Polsce są usprawniane pod kątem odpowiedzialnego gospodarowania wodą i zrównoważonego procesu warzenia piwa, ograniczania emisji CO2 i wzmacniania kultury bezpieczeństwa pracy. Prowadzimy też kampanie edukacyjne promujące odpowiedzialną konsumpcję alkoholu – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, Dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska.

 

Program „Together Towards ZERO” jest spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) i założeniami Porozumienia Paryskiego (2015). W jego opracowaniu pomagali eksperci m.in. z Carbon Trust i Fundacji WWF International. Jest on także częścią globalnej strategii biznesowej SAIL’22 Grupy Carlsberg.