Colian – świadomość naszych pracowników jest bardzo wysoka

Zapewnienie ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa produktów oraz ciągłości produkcji to dziś największe wyzwania firmy Colian.

Wprowadziliśmy szereg procedur, zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz WHO (niektóre z nich znacznie wcześniej niż było to wymagane). Naszym priorytetem jest ciągła edukacja pracowników w zakresie właściwego stosowania środków ochrony osobistej, a także instrukcji dotyczących higieny i ograniczenia kontaktów w czasie przerw w pracy. Realizujemy obowiązkowy pomiar temperatury i dezynfekcję rąk wszystkich osób wchodzących na teren firmy.

 

Zakłady zostały podzielone na strefy, a kontakt między nimi ograniczony do absolutnego minimum. W części z nich obowiązują przerwy pomiędzy zmianami produkcyjnymi, w celu wyeliminowania kontaktu wśród pracowników poszczególnych zespołów. Ograniczyliśmy wizyty osób z zewnątrz, a wszelkie spotkania biznesowe realizujemy zdalnie. Dzięki podejmowanym działaniom, świadomość naszych pracowników jest bardzo wysoka.

 

Jan Kolański, Prezes Zarządu Colian Sp. z o.o.