skip to Main Content
DANONE Przekazał 111 Mln Zł Na Projekty Społeczne

DANONE przekazał 111 mln zł na projekty społeczne

Przekazanie całego zakładu rozlewniczego Żywiec Zdrój na rzecz lokalnej fundacji, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, zebranie i przekazanie do recyklingu równowartości 100% plastiku wprowadzanego na rynek, czy promocja rolnictwa regeneratywnego w Polsce to tylko niektóre działania grupy spółek DANONE zrealizowane w minionym roku. Łącznie, w ciągu ostatnich dwóch dekad, firma przekazała na realizację takich projektów w Polsce kwotę 111 mln złotych. Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE Paweł Piątek ogłosił dalsze plany organizacji – m.in. powołanie eksperckiego think tanku i rozpoczęcie procesu certyfikacji B Corp przez kolejne spółki grupy.

DANONE realizuje podwójne zobowiązanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, które zostało zainicjowane 50 lat temu podczas przełomowego przemówienia Antoine’a Ribouda, ówczesnego właściciela organizacji, który podkreślał, że „odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki”. Te słowa wyznaczyły pionierski kierunek działania, oparty na zrównoważonym rozwoju. Podejście to jest konsekwentnie realizowane, a tylko w ciągu ostatnich 20 lat, inwestycje w projekty społeczne w Polsce sięgnęły kwoty 111 mln zł.

– Podejmując decyzje biznesowe, bierzemy pod uwagę zarówno wzrost w kontekście gospodarczym, jak i rozwój społeczny środowisk, w których funkcjonujemy. Jest to podstawą podwójnego zobowiązania, realizowanego przez nas od początku działalności w Polsce. Jako lider rynku, wykorzystujemy unikatowe kompetencje, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonych rozwiązań żywieniowych dla pokoleń i na pokolenia, a także aktywnie brać udział w działaniach wpływających na poprawę kondycji planety

– podsumowuje Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Dla zdrowia ludzi i równowagi planety

DANONE działa w Polsce zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, inwestując w edukację żywieniową – w tym o roli żywienia w 1000 pierwszych dniach życia i roli żywienia w chorobie – projekty środowiskowe, wsparcie lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym. Bez względu na wyzwania ekonomiczne i trudny kontekst 2022, Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek DANONE, przekazał w minionym roku swój pierwszy zakład produkcyjny na Żywiecczyźnie Fundacji Górom. Zakład stał się miejscem integrującym społeczność lokalną wokół kultywowania tradycji góralskich i edukacji ekologicznej. Z sukcesem zakończono również dialog społeczny w gminie Jeleśnia, gdzie spółka butelkuje wodę, czego efektem było stworzenie przez Żywiec Zdrój Funduszu Wodnego o wartości 2 milionów złotych, który ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody wodociągowej.

 

Równolegle z dążeniem do wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, firma doskonali proces powstawania produktów, tak by również w tym obszarze generować korzyści dla zdrowia i planety. Przykładem może być wprowadzanie praktyk rolnictwa regeneratywnego – czyli takiego sposobu uprawy roślin, który ma przywracać glebom żyzność, pozytywnie wpływać na środowisko i jakość żywności, trafiającej każdego dnia na stoły milionów Polaków. Obecnie już połowa mleka, jakie trafia do produktów mlecznych DANONE pochodzi z gospodarstw, w których obecne są praktyki regeneratywne. Firma zapowiada zwiększenie skali tych działań, co jest częścią ogłoszonego właśnie zobowiązania redukcji emisji metanu – gazu naturalnie powstającego w produkcji rolnej. Redukcja ta ma wynieść w skali globalnej 30% do roku 2030, a w działania będą realizowane również w Polsce.

Po wdrożeniu setek usprawnień technologicznych, procesowych i operacyjnych w bieruńskiej fabryce serków i jogurtów, 97% surowców i półproduktów niemożliwych do zagospodarowania w procesach produkcji jest przetwarzana na paszę dla zwierząt. Pozostałe resztki żywnościowe przekazywane są w 100% do recyklingu lub odzysku. Ostatni rok to także 75% mniej strat produktów w całym łańcuchu dostaw, do czego przyczyniły się m.in. zmiany w procesach logistycznych, a także możliwość nabycia w symbolicznej cenie produktów z krótkim terminem przydatności w aplikacji Too Good To Go. Grupa spółek DANONE już zapowiada kolejne działania w tym zakresie – do 2030 roku planuje ograniczyć o 50% resztki żywnościowe, powstające w procesie wytwarzania i całym łańcuchu dostaw produktów mlecznych.

Żywieniowe bezpieczeństwo przyszłości

DANONE zapowiedział powołanie interdyscyplinarnego think tanku zajmującego się kwestiami związanymi z wpływem żywienia na zdrowie człowieka i kondycję planety. To kolejny krok firmy na rzecz poprawy żywienia milionów Polaków i przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego. W ramach inicjatywy współdziałać ze sobą będą wiodący naukowcy i niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach – m.in. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska, klimatu, sozologii, polityki ekologicznej; prof. dr hab. Ewelina Hallmann zajmująca się naukami rolniczymi, szczególnie w zakresie technologii żywności i żywienia, przede wszystkim żywności ekologicznej; dr Katarzyna Wolnicka, ekspertka w zakresie żywności i żywienia oraz Monika Borycka, ceniona badaczka trendów, analityczka innowacji i specjalistka w zakresie studiów nad przyszłością.

 

Ambicją DANONE jest także uzyskanie certyfikatu B Corp przez wszystkie spółki do 2025 roku. W mijającym roku do grona firm lepszych dla świata, czyli Benefit Corporations (B Corp) dołączyła spółka Danone, oferująca produkty mleczne i roślinne. Otrzymanie certyfikatu to efekt wysokich standardów w zakresie wpływu, jaki firma wywiera na wszystkich swoich interesariuszy, w tym: na klientów, społeczności, pracowników, środowisko i zarządzanie (ład korporacyjny). W ciągu najbliższych dwóch lat złożony i restrykcyjny proces mają przejść również Żywiec Zdrój (woda i napoje) oraz Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne).

Back To Top