Dr. Oetker ponownie pozywa FoodCare

Skutkiem czynów nieuczciwej konkurencji FoodCare Sp. z o.o. względem Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sąd Okręgowy w Katowicach zakazał wprowadzania do obrotu kilku produktów marki Gellwe

Mowa o następujących produktach: Proszek do pieczenia, Cukier Wanilinowy, Żelatyna, Soda Oczyszczona, Babeczki z kawałkami czekolady, Babeczki czekoladowe, Babka o smaku cytrynowym, Ciasto Czekoladowe XXL, w poniżej przedstawionych opakowaniach:

 

Firma Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. wystąpiła do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o zabezpieczenie jej roszczeń wobec FoodCare Sp. z o.o. dotyczących opakowań ww. produktów marki Gellwe. Roszczenia wynikają z faktu popełnienia przez FoodCare Sp. z o.o. czynów nieuczciwej konkurencji, stanowiących naruszenie chronionych prawem interesów Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. Właściciel marki Gellwe wykorzystał bowiem na opakowaniach swoich produktów utrwalony wizerunek dobrze znanych i wprowadzonych wcześniej na rynek  opakowań produktów marki Dr. Oetker.

 

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach, XXIV Wydział Własności Intelektualnej, z dnia 30.04.2021 r. Dr. Oetker Polska sp. z o.o. uzyskała zabezpieczenie roszczeń wobec FoodCare Sp. z o.o. (sygn. akt XXIV GWo 13/21). Zabezpieczenie dotyczy ww. produktów dostępnych w sprzedaży pod marką Gellwe i polega na:

– zakazaniu FoodCare Sp. z o.o., na czas trwania procesu, używania w obrocie gospodarczym dla wyżej wymienionych produktów opakowań w jakiejkolwiek formie i o jakiejkolwiek gramaturze o wyglądzie jak przedstawiony powyżej;

– zajęciu wskazanych opakowań produktów marki Gellwe znajdujących się  w przedsiębiorstwie Foodcare Sp. z o.o. lub jakiejkolwiek innej lokalizacji, co do której ustali się fakt ich składowania;

– zagrożeniu nakazaniem zapłaty kary 10.000 PLN za każdy przypadek naruszenia przez FoodCare Sp. z o.o. powyższego zakazu poprzez dalsze używanie tych opakowań w obrocie gospodarczym.

 

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. podkreśla, że przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczeń podjęła starania, aby polubownie rozwiązać spór. W tym celu prowadzono rozmowy z FoodCare Sp. z o.o. Jednak nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. Wobec powyższego, Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. była zmuszona dochodzić ochrony na drodze sądowej.

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.04.2021r. (sygn. akt XXIV GWo 13/21) nie jest prawomocne. FoodCare Sp. z o.o. może wnieść zażalenie na to postanowienie. Jednak jest ono już wykonalne, a FoodCare Sp. z o.o. ma obowiązek stosować się do jego treści.