FoodCare z zakazem wprowadzania do obrotu NGINE

Firma FoodCare otrzymała zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy napojów NGINE, w opakowaniach które upodobniła do opakowań napojów TIGER. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że FoodCare dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, posługując się wprowadzającym w błąd opakowaniem napoju NGINE oraz naruszając dobre obyczaje w obrocie gospodarczym oraz interes konkurencyjnego przedsiębiorcy.

W dniu 8 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok nakazujący firmie FoodCare zaniechania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu oraz reklamy i promocji napojów NGINE (również pod oznaczeniami „N-GINE”, „N’GINE”)  w opakowaniach – puszkach o poj. 250 ml., które zostały przez FoodCare upodobnione do opakowań napojów TIGER. Dodatkowo FoodCare ma opublikować przeprosiny w dwóch dziennikach prasowych na rzecz konsumentów i dystrybutora napojów TIGER za dopuszczenie się  czynów nieuczciwej konkurencji.

 

To wyrok w sprawie, która toczyła się przed Sądem od jesieni 2018 roku i była skutkiem działań spółki FoodCare, która wytwarzała i wprowadzała na rynek napoje w opakowaniach łudzącą podobnych do opakowań napojów energetyzujących TIGER.

 

Sąd wskazał, że opakowania  napoju NGINE od 2016 roku z późniejszymi modyfikacjami, zostały zbytnio upodobnione i zbliżone do opakowań napoju TIGER. Sąd ocenił, że takie podobieństwo rodzi ryzyko skojarzenia produktów ze sobą, konfuzji wśród konsumentów oraz „zlania” się obu produktów na półkach. Tym samym Sąd uznał, że FoodCare dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, posługując się wprowadzającym w błąd co do pochodzenia towaru opakowaniem napoju NGINE oraz naruszając dobre obyczaje w obrocie gospodarczym oraz interes konkurencyjnego przedsiębiorcy. Wyrok Sądu jest nieprawomocny.

 

„To bardzo ważny wyrok, który potwierdza, że bezprawne działania w biznesie nie mogą być tolerowane. Firma FoodCare w naszej ocenie świadomie upodabniała opakowania napoju NGINE do opakowania rozpoznawalnej i renomowanej marki TIGER, a co za tym idzie korzystała z dorobku naszej firmy”

powiedziała Magdalena Rohde-Krempa, Dyrektor Generalny Business Unit Beverages Grupy Maspex.