Fundacja Biedronki przeznaczy trzy miliony złotych dla hospicjów

Fundacja Biedronki uruchomiła nowy program grantowy „Oddech dla hospicjów”. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie hospicjów stacjonarnych lub domowych, które sprawują opiekę nad osobami dorosłymi, to 3 miliony złotych. Wnioski o granty można składać do 22 lipca.

 

Fundacja Biedronki zdecydowała się jeszcze mocniej wspierać hospicja, które zarówno dla osób ciężko i nieuleczalnie chorych, jak i dla ich najbliższych są bardzo istotnym wsparciem. Ich dostępność jest jednak wciąż niewystarczająca, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich. Dostrzegając wyzwania z jakimi mierzą się hospicja w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie swojej działalności, Fundacja Biedronki uruchomiła projekt „Oddech dla hospicjów”. Udzielone wybranym placówkom wsparcie finansowe pozwoli na skupienie się na najważniejszym elemencie działalności, czyli pomocy chorym i cierpiącym.

 

Pracujemy z hospicjami już ponad 4 lata. Przez ten czas poznaliśmy te miejsca bardzo dokładnie i rozumiemy jak szczególną rolę społeczną pełnią. Są miejscami, w których ludzie mogą przeżywać godnie i pięknie ostanie dni swojego życia. Nasz projekt pomoże personelowi w zapewnieniu pacjentom jak najlepszych warunków. Hospicja otrzymają od nas granty w wysokości do 250 tys. zł, co na pewno odciąży ich budżety i poprawi zdolność niesienia profesjonalnej pomocy.

Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

 

Według danych GUS za 2022 rok, w Polsce funkcjonowały 222 placówki hospicyjno-paliatywne, które dysponowały 4,5 tys. łóżek. Udzieliły one pomocy niemal 41,7 tys. pacjentom (o 16,7 proc. więcej niż w 2021 roku), przy czym ponad połowa leczonych – 54,8 proc. (22,9 tys. osób, o 16,6 proc. więcej) przebywała w hospicjach stacjonarnych. Pomimo rosnącej liczby placówek i łóżek, wciąż wiele osób czeka w kolejne na miejsce w placówce hospicyjnej.

 

Hospicja wciąż potrzebują wsparcia, nawet jeśli bilansuje się ich codzienna działalność. Spora grupa organizacji obejmuje opieką osoby potrzebujące i u kresu życia, także te spoza tabelki NFZ. Dużym wyzwaniem kosztowym dla placówek jest też informatyzacja, konieczność zatrudnienia dodatkowych osób oraz koszty zakupu nowego sprzętu czy remontu placówki. Chcąc zapewnić kompleksową obsługę zapewniamy też wspieranie opiekunów domowych, opiekę nad rodzinami w żałobie, podejmujemy akcje edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i seniorów, a to kolejne elementy, generujące dodatkowe koszty. My jako przedstawiciele organizacji pozarządowych szukamy wsparcia w różnych grantach. Ten od Fundacji Biedronki bardzo dobrze odczytuje nasze bolączki i potrzeby i może być realnym wsparciem naszych działań, a także impulsem do rozwoju i wzmocnienia organizacji.

Dr Paweł Grabowski, Prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza o programie „Oddech dla hospicjów”

 

Placówki będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na wydatki związane z:

  • bieżącą działalnością hospicjum (np. zakup leków i materiałów medycznych, zakup środków czystości i higieny),
  • zakupem sprzętu lub oprogramowania,
  • rozwojem instytucjonalnym hospicjum,
  • modernizacją lub remontem placówki hospicyjnej (dotyczy hospicjów stacjonarnych),
  • działalnością dodatkową na rzecz osób ciężko i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin.

 

Kto i jak może zgłosić się do programu?

O udział w programie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i kościelne, osoby prawne posiadające status OPP prowadzące hospicja stacjonarne i domowe dla osób dorosłych. Pierwszeństwo w przyznawaniu środków będą miały placówki działające w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

Rekrutacja do programu odbywa się na, przygotowanym przez Fundację Biedronki, Portalu dla Organizacji i trwa do 22 lipca 2024 roku. Rejestracja w systemie umożliwia aplikowanie do programów społecznych Fundacji, bieżącą obsługę administracyjną programów, a także rozliczanie programów czy aktualizację danych.