Fundacja Biedronki zajmuje się wspieraniem seniorów

Fundacja Biedronki w czasie pandemii koronawirusa wyposaża w produkty ochronne, dezynfekujące i higieniczne domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, schroniska dla osób bezdomnych i inne ośrodki sprawujące opiekę na osobami starszymi. W I edycji programu Fundacja przekazała towary 240 ośrodkom ulokowanym w całej Polsce – łącznie przebywa w nich 20 tys. podopiecznych, spośród których 70 proc. to seniorzy. Właśnie ruszyła II edycja programu – o pomoc mogą ubiegać się instytucje świadczące całodobową, stacjonarną opiekę nad osobami w podeszłym wieku.

 

Od początku pandemii koronawirusa z mediów napływają informacje o trudnej sytuacji domów pomocy społecznej i innych ośrodków, gdzie przebywają osoby starsze, często schorowane, dla których wirus jest szczególnie groźny. Personel ośrodków podejmuje heroiczny wysiłek, by uchronić podopiecznych przed zakażeniem i zapewnić im należytą opiekę. Z naszych rozmów z zespołami tych instytucji wynika, że zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy są już potwornie zmęczeni tą sytuacją, tymczasem zagrożenie się utrzymuje i domy te nadal potrzebują wsparciaKatarzyna Scheer, prezeska zarządu Fundacji Biedronki

 

W sumie w I edycji programu Fundacja Biedronki przekazała 250 palet z produktami, w tym:

  • 0,5 mln maseczek jednorazowych
  • ponad 60 tys. rękawiczek lateksowych diagnostycznych
  • 300 tys. kapsułek do dezynfekcji
  • ponad 100 tys. chusteczek do dezynfekcji powierzchni
  • 5 tys. litrów płynu do dezynfekcji
  • 72 tys. opakowań chusteczek nawilżanych
  • 33 tys. litrów mydła w płynie
  • 12 tys. opakowań kremów do rąk.

 

Ośrodki, które potrzebują wsparcia mogą zgłaszać się poprzez prosty formularz nastronie internetowej Fundacji Biedronki. Organizacja w pierwszej kolejności będzie wyposażać te instytucje, które są ulokowane w regionach o największej skali zakażeń. Środki ochronne, higieniczne i dezynfekujące będą przekazywane do wyczerpania zapasów.

 

Fundacja Biedronki zajmuje się wspieraniem seniorów. Jej cele to m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także rozwój wolontariatu na rzecz seniorów. Pierwszym programem Fundacji jest program „Na codzienne zakupy” realizowany wspólnie z Caritas Polska i diecezjalnymi Caritas. W ramach programu pomocą objętych zostało 10 tys. seniorów. Na program „Na codzienne zakupy” Fundacja Biedronki przeznacza blisko 15 mln zł.