Grześki z nową agencją w digitalu

Marka Grześki powierzyła kompleksową obsługę w kanałach digitalowych agencji 360˚ Brand Bridge. Współpraca obejmie działania w ramach nowej platformy komunikacyjnej „Każdy ma swoje Grześki” i potrwa co najmniej do końca bieżącego roku. Nowego partnera wybrano na drodze przetargu.

Agencja Brand Bridge poprowadzi profile marki Grześki w mediach społecznościowych  ̶  na Facebooku i Instagramie; będzie odpowiedzialna za planowanie i realizację kampanii display oraz promocję marki na TikToku, w ramach platformy komunikacji „Każdy ma swoje Grześki”.

 

Przyjmując z końcem ubiegłego roku nowy kierunek w komunikacji, bazujący na humorystycznej grze słów „Grześki ̶ grzeszki”, postawiliśmy sobie za cel poszerzenie grona użytkowników marki o młodszych konsumentów z pokolenia Y i Z.  Strategia zaproponowana przez Brand Bridge wydała nam się najbardziej spójna z nową narracją marki Grześki. Pierwszymi efektami wspólnie zrealizowanych działań pochwalimy się wkrótce

mówi Wojciech Gańko, Brand Manager marki Grześki.

Agencja Brand Bridge posiada szerokie doświadczenie w realizacji działań w social mediach. Opracowała autorską platformę mierzalnego content marketingu BigDataCMP.com. Na mocy umowy partnerskiej z właścicielem marki TikTok, firmą ByteDance, realizuje niestandardowe w pełni mierzalne kampanie. Współtworzy kanał kulinarny dla całej rodziny TipTopChef on TikTok, www.TipTopChef.pl.