Kasztelan pieczą otacza środowisko naturalne

Marka Kasztelan ruszyła z prośrodowiskową inicjatywą pn. „Pieczą Otaczamy”. Program ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków i zwrócenie uwagi na konieczność oszczędzania wody. Planowane działania obejmą m.in. realizację zielonych inwestycji na terenie Sierpca, z którego wywodzi się Browar Kasztelan.

 

Problem suszy do niedawna kojarzył się głównie z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu czy odległej Australii. Jednak deficyt wody coraz częściej odczuwalny jest w wielu regionach Polski. By ograniczyć postęp i skutki tego negatywnego zjawiska, marka Kasztelan  zainicjowała program „Pieczą Otaczamy”. Inicjatywa ma na celu zwiększanie świadomości ekologicznej Polaków, zachęcanie ich do odpowiedzialnego i oszczędnego korzystania z wody oraz promowanie małej retencji.

 

Wierzymy, że poprawa stanu środowiska naturalnego zależy od działań podejmowanych przez nas wszystkich – biznes, samorządy i osoby indywidualne. W ramach programu „Pieczą Otaczamy” chcemy edukować, inspirować i zachęcać do wspólnego wzięcia odpowiedzialności za przyrodę, zaczynając od najbliższego nam otoczenia

mówi Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska.

 

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Co więcej, powoduje ona nie tylko obniżenie dostępności wody, ale także jej jakości. Polska jest obecnie jednym z krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej, dlatego wszelkie działania i inicjatywy, które przyczyniają się do przeciwdziałania skutkom suszy, tak na skalę ogólnokrajową, jak i lokalnie są potrzebne

– mówi Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym.

 

Zainicjowany przez Kasztelana program obejmuje działania edukacyjne promujące postawy ekologiczne, zachęcające do oszczędnego, rozważnego gospodarowania wodą, np. wykorzystywania deszczówki. Koncepcja programu odwołuje się do postaci średniowiecznego kasztelana, czyli urzędnika, który „otaczał pieczą” podległy mu gród. Kasztelan posłuży się w tym celu specjalnym „Kasztelańskim Pocztem Obyczajów” – czyli zbiorem prostych ekologicznych zasad, których przestrzeganie pozwoli poprawić stan środowiska i chronić zasoby wodne.

 

W pierwszej fazie programu działania skupią się głównie na rodzimym Sierpcu, gdzie powstanie ogród deszczowy. Mieszkańcy Sierpca zostaną także zaproszeni do udziału w ekologicznych konkursach z nagrodami.

 

W kwestii ochrony środowiska musi obowiązywać zasada „wszystkie ręce na pokład”. Pozornie niewielkie działania, ale podejmowane przez nas wszystkich, mogą przełożyć się na ogromne zmiany z perspektywy natury. Woda ze złóż głębinowych w Sierpcu jest jedną z lepszych w kraju i musimy zadbać o ten hydrosystem, aby jak najdłużej służył mieszkańcom. Dzięki współpracy z marką Kasztelan i przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, możemy w istotny sposób wpłynąć na otoczenie, w którym żyjemy i stan, w jakim je zostawimy kolejnym pokoleniom

– mówi Jarosław Perzyński, Burmistrz Miasta Sierpc.

 

Szczegółowe informacje na temat idei programu „Pieczą otaczamy”, dlaczego i w jaki sposób powinniśmy chronić i szanować zasoby wodne oraz o walorach małej retencji można znaleźć na dedykowanej stronie www.pieczaotaczamy.pl.

Strona zawiera także szereg ciekawostek na temat wody i porad w zakresie rozważnego nią gospodarowania. Na bieżąco będzie także uzupełniana o ekologiczne konkursy i inicjatywy towarzyszące programowi. Pierwszy konkurs jest dedykowany mieszkańcom powiatu sierpeckiego, w którym nagrodami są stągwie do zbierania deszczówki.

 

Partnerami programu „Pieczą otaczamy” są Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Miasta Sierpc.

 

Program „Pieczą Otaczamy” wpisuje się w ogłoszoną przed trzema laty strategię  zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pod nazwą „Together Towards ZERO”. Jednym z jego czterech głównych celów jest ZERO marnowania wody. Grupa Carlsberg zobowiązała się do obniżenia zużycia wody w browarach o 50% do 2030 r. W ubiegłym roku Grupa Carlsberg osiągnęła 12-procentową redukcję względnego zużycia wody (od 2015 r. ). W Carlsberg Polska dobrym przykładem jest Browar Kasztelan, który w 2019 r. obniżył zużycie wody o 5 % (w por. do 2018), osiągając wynik 2,63 hl wody / hl gotowego piwa. Strategia  zakłada również m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla i redukcję zużycia  energii.