Lidl Polska i Fundacja WWF Polska promują dobre praktyki w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Lidl Polska konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju. Tym razem sieć wspólnie z Fundacją WWF Polska, poprzez cykl warsztatów, edukowała swoich pracowników i dostawców na temat odpowiedzialnej transformacji łańcucha wartości. Uczestnicy pogłębiali wiedzę w zakresie m.in. zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, Lidl Polska działa według strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, której celem jest m.in. ochrona klimatu i zasobów oraz poszanowanie bioróżnorodności. Sieć koncentruje się przy tym zarówno na bezpośrednich, jak i pośrednich skutkach prowadzonej działalności handlowej. Zgodnie z raportem WWF „Bending the curve: The restorative power of planet-based diet” (2020), globalny system żywnościowy – w tym: produkcja surowców, ich transport, sprzedaż, a potem konsumpcja – odpowiada za ok. 27 proc. emisji gazów cieplarnianych oraz aż 70 proc. zużycia wody pitnej. Wraz z  nieuniknionym wzrostem globalnej populacji, zapotrzebowanie na żywność podwoi się.

 

Aby szerzyć wiedzę na temat zrównoważonego łańcucha dostaw i zmniejszać wpływ sieci handlowych na środowisko, Lidl Polska – we współpracy z Fundacją WWF Polska – przeprowadził cykl warsztatów dla swoich pracowników działu zakupów i dostawców. Każdy z warsztatów był ściśle powiązany z zadaniami konkretnej grupy, aby nauka z nich płynąca miała realną wartość i odzwierciedlenie w codziennej działalności: spotkania dla producentów owoców i warzyw koncentrowały się na tematyce zrównoważonego nawożenia i  praktyk wodnych w ogrodnictwie, a dostawców nabiału i mięsa poświęcone były wyzwaniom i szansom związanym ze zrównoważoną produkcją zwierzęcą. Pracownicy odpowiadający za zakup ryb i owoców morza, wzięli natomiast udział w szkoleniu z zakresu wpływu rybołówstwa na morski ekosystem. Obecnie ponad 35 proc. zbadanych stad ryb na świecie jest przełowionych, a ok. 60 proc. – poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Podczas warsztatów eksperci WWF Polska rekomendowali wybór ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów i całkowite odejście od sprzedaży organizmów morskich krytycznie zagrożonych wyginięciem.

„Dbanie o środowisko naturalne oraz oferowanie produktów, które zostały wytworzone w sposób zrównoważony, to nasz priorytet. Jesteśmy jednym ze światowych liderów w promowaniu innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań wśród swoich dostawców. Partnerstwo z  Fundacją WWF Polska wspiera nasze cele w zakresie zrównoważonej transformacji łańcucha wartości, a wierzymy, że ta nie byłaby możliwa bez włączenia dostawców i pracowników działu zakupów. Wyposażeni w ekspercką wiedzę WWF Polska oraz własne branżowe <<know how>>, możemy minimalizować wpływ na środowisko sieci w sposób odpowiedzialny i skuteczny”

– mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

„Sposób, w jaki produkujemy żywność, ma olbrzymi wpływ na stan naszej planety. Dlatego konieczne jest przejście na bardziej zrównoważone, przyjazne środowisku praktyki. Aby doszło do tych zmian nieodzowny jest aktywny udział biznesu. Szczególne znaczenie mają tu spożywcze sieci handlowe, takie jak Lidl Polska. Pozornie nawet niewielka zmiana systemu może bowiem prowadzić do wielkich efektów, jeżeli zostaną one wdrożone na szeroką skalę”

– podkreśla Weronika Kosiń, Specjalistka ds. Zrównoważonej Gospodarki w WWF Polska.

Dobre praktyki Lidl Polska

Wśród kluczowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Lidl Polska na lata 2020-2025 znajdują się: poszanowanie bioróżnorodności (w tym zapobieganie wylesianiu), a także ochrona zasobów oraz klimatu. Firma przyjęła politykę klimatyczną, w ramach której do 2030 roku planuje zredukować swoje emisje operacyjne w zakresie  1 i 2 o 80 proc. (w stosunku do 2019 roku). Sieć nieustannie podejmuje też działania w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, m.in.: ogranicza marnowanie żywności, wykorzystuje zielone źródła energii i  zwiększa ofertę roślinnych substytutów mięsa.