Marka KitKat zapowiada neutralność emisyjną do 2025 roku

KitKat, jedna z najpopularniejszych czekoladowych marek na świecie, zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 roku. W ramach tego planu, KitKat zamierza ograniczyć emisje powstałe w wyniku pozyskiwania składników, produkcji i dystrybucji o ponad 50 proc.

Większość emisji wiąże się z powstawaniem takich składników KitKat, jak kakao i mleko. Marka będzie ograniczać te emisje m.in. przez odtwarzanie lasów i wspieranie rolnictwa regeneracyjnego. W przypadku emisji, których nie można wyeliminować, marka będzie inwestować w wysokiej jakości rozwiązania kompensacyjne. KitKat współpracuje z The Carbon Trust, globalną instytucją doradczą z zakresu zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, która jeszcze w 2021 roku oceni ślad węglowy marki.

 

Ochrona lasów i ich odtwarzanie

Wylesianie to jeden z głównych globalnych czynników generujących emisje dwutlenku węgla w rolniczym łańcuchu dostaw. Nestlé – realizując zobowiązanie do zahamowania wylesiania – w ostatniej dekadzie stosuje tak różnorodne narzędzia, jak certyfikacja, mapowanie łańcucha dostaw czy obrazowanie satelitarne.

 

Nestlé koncentruje się na ochronie i odtwarzaniu lasów. W 2019 r. firma opublikowała plan, mający na celu ochronę i odtwarzanie lasów w łańcuchu dostaw kakao. Firma połączyła także siły z innymi instytucjami, inicjując projekt Rimba Collective – wspierający ochronę i odtworzenie ponad 500 000 hektarów lasów tropikalnych w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie firma pozyskuje składniki do swoich produktów.

 

Rozwijanie rolnictwa regeneracyjnego

KitKat rozszerzy także współpracę z farmerami uprawiającymi kakao, olej palmowy, zboża, a także dostawcami cukru i nabiału, popularyzując regeneracyjne praktyki rolne. Takie metody, jak ograniczenie syntetycznych środków, lepsze zarządzanie glebami i nasadzenia mogą zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, poprawić bioróżnorodność i podnieść wydajność gospodarstw. KitKat w regionach, w których pozyskuje kakao, pomoże także zasadzić pięć milionów drzew do 2025 roku.

 

Przyspieszenie przejścia na energię odnawialną

KitKat pracuje nad zmniejszeniem śladu środowiskowego swoich fabryk. Zużycie energii potrzebnej do produkcji KitKat zmniejszono już o ponad 40% na tonę produktu od 2000 r.

 

Nestlé korzysta już z odnawialnej energii elektrycznej w zakładach produkujących KitKat, np. dzięki elektrowniom słonecznym na Bliskim Wschodzie i w Brazylii. Firma będzie nadal poszukiwać nowych sposobów na uniezależnienie od paliw kopalnych, aby do końca 2025 roku we wszystkich zakładach KitKat korzystać wyłącznie z odnawialnej energii elektrycznej.

 

Długoletnie działania

KitKat od ponad dekady pracuje nad zrównoważonym rozwojem swojego łańcucha dostaw. W 2009 r. wprowadzono Nestlé Cocoa Plan – już siedem lat później marka KitKat pozyskiwała całość kakao w ramach tego programu. Nestlé zasadziło także ponad 15 milionów kakaowców i zainwestowało 300 milionów CHF w zrównoważone uprawy.

 

Nowe zobowiązanie KitKat do neutralności emisyjnej to jedno z bieżących działań firmy na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko. Nestlé zobowiązało się globalnie do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym swoim łańcuchu wartości do 2050 roku.

 

źródło: nestle.pl