kobieta i mężczyzna w laboratorium

Nestlé inwestuje w rozwój innowacji w dziedzinie opakowań

Nestlé dąży do przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań. W przypadku plastiku dozwolonego do kontaktu z żywnością firma zainwestuje do 2 mld CHF na przejście z pierwotnych tworzyw sztucznych na takie, które pochodzą z recyklingu.

Dwa lata temu Nestlé zobowiązało się, że do 2025 roku 100% opakowań firmy będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia. Bazując na tej deklaracji, firma zredukuje zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią w tym samym okresie. Jednocześnie Nestlé współpracuje z innymi podmiotami w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, a także podejmuje działania, których celem jest oczyszczenie oceanów, jezior i rzek z plastikowych odpadów.

 

Jakość i bezpieczeństwo produktów są najważniejsze, a opakowanie odgrywa ważną rolę w ich zapewnieniu. Dostępność plastiku z recyklingu, który byłby przeznaczony do kontaktu z żywnością jest ograniczona, ponieważ uzyskanie takiego surowca jest trudne. Aby stworzyć rynek dla takich tworzyw i pobudzić na nie popyt, Nestlé zobowiązało się do pozyskania 2 mln ton metrycznych tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i dozwolonych do kontaktu z żywnością. W tym celu firma przeznaczyła ponad 1,5 mld CHF na wypłatę premii za te materiały do 2025 r. Nestlé będzie dążyć do zwiększenia efektywności operacyjnej, aby utrzymać neutralność przychodów tej inicjatywy.

Innowacje w dziedzinie opakowań, w tym nowe materiały, systemy wielokrotnego napełniania i rozwiązania w zakresie recyklingu, to kolejne kluczowe wyzwanie na drodze ku przyszłości bez odpadów.

Poza znaczącymi badaniami prowadzonymi przez Instytut Badań nad Opakowaniami Nestlé (Nestlé Institute of Packaging Sciences), firma zainwestuje 250 mln CHF w start-upy prowadzące przedsięwzięcia w obszarze zrównoważonych opakowań. Te dwie inicjatywy stanowią uzupełnienie istotnych, bieżących działań Nestlé, których celem jest stworzenie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego użycia oraz osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Nestlé będzie na bieżąco informować o kolejnych inicjatywach i postępach w ich wdrażaniu.

 

źródło: materiały prasowe

„Żaden plastik nie powinien trafić na wysypisko ani do środowiska” – powiedział Mark Schneider, Prezes Nestlé. „Sprawienie, żeby tworzywa sztuczne z recyklingu nadawały się do pakowania żywności, stanowi ogromne wyzwanie dla naszej branży. Dlatego też, oprócz zmniejszenia zużycia plastiku i zbiórki odpadów z tego tworzywa, chcemy stworzyć obieg zamknięty i sprawić, że więcej tworzyw sztucznych będzie można w nieskończoność poddawać recyklingowi. Podejmujemy odważne kroki w celu stworzenia szerszego rynku dla plastiku z recyklingu do kontaktu z żywnością i pobudzenia innowacji w branży opakowaniowej. Zapraszamy innych, aby się do nas przyłączyli”.

 

„Cieszymy się, że Nestlé zobowiązało się zainwestować 2 mld CHF w stworzenie gospodarki obiegu zamkniętego dla plastiku oraz zmniejszenie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach o jedną trzecią do 2025 r. Poprzez eliminację plastiku, którego nie potrzebujemy, ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych, których potrzebujemy oraz innowacje takie jak modele wielokrotnego użytku czy nowe materiały – możemy stworzyć gospodarkę, w której plastik nigdy nie stanie się odpadem” – powiedział Andrew Morlet, Prezes Fundacji Ellen MacArthur.