Nestlé Polska na rzecz zrównoważonego oleju palmowego

Nestlé Polska podpisało nowe Porozumienie Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, którego celem strategicznym jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego do 2023 roku. Podczas wspólnej konferencji prasowej, sygnatariusze Koalicji zaprezentowali także Mapę Drogową definiującą ich zobowiązania i działania w tym kierunku.

 

Czternastu Koalicjantów zobowiązało się do efektywnego obniżania poziomu zużycia niecertyfikowanego oleju palmowego na rzecz tego z certyfikatem RSPO tak, by najpóźniej do 2023 roku osiągnąć poziom 100% zrównoważonego surowca. Zobowiązanie i Mapa Drogowa PKZOP obejmują także kompleksowe działania edukacyjne, w tym m.in. współpracę z instytutami badawczymi i zwiększanie świadomości środowiskowej oraz zdrowotnej w zakresie certyfikowanego oleju palmowego wśród konsumentów. Członkowie Koalicji podpisali się też pod deklaracją prowadzenia aktywnego dialogu z rządem w celu opracowania środowiskowej polityki pozyskiwania surowców rolnych, w tym oleju palmowego.

 

Wyniki raportu: „Poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego w Polsce”

Podczas konferencji przedstawiono również analizę „Poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego w Polsce”, która została przeprowadzona przez Frost & Sullivan na zlecenie PKZOP. Jak pokazuje raport, w 2019 roku ponad połowa polskiego rynku[1] korzystała z certyfikowanego oleju palmowego. Wśród sygnatariuszy Koalicji odsetek ten wyniósł już ok. 85%, z najwyższymi wskaźnikami w sektorze spożywczym.

Bardzo cieszy nas, że jako członkowie Koalicji, a szczególnie przedstawiciele branży spożywczej, jesteśmy częścią pozytywnych zmian w zakresie korzystania w Polsce z certyfikowanego oleju palmowego. Musimy jednak pamiętać, że tylko kolektywne działanie pozwoli zapobiec nadmiernej eksploatacji lasów tropikalnych. Dlatego właśnie – obok szeregu własnych narzędzi, jak m.in. mapowanie łańcucha dostaw czy monitoring satelitarny Starling, których używamy, by zapobiec wylesianiu – aktywnie wspieramy inicjatywy, które jak PKZOP, inspirują innych i wyznaczają kierunki rozwoju biznesów w poszanowaniu dla środowiska – komentuje Edyta Iroko z Nestlé Polska.

 

Swoje zobowiązania pod względem odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego Nestlé ogłosiło już w 2010 roku w ramach programu „No Deforestation”, którego celem jest zatrzymanie globalnego wylesiania. Firma zapowiedziała wtedy, że do 2023 roku olej palmowy stosowany do produkcji jej artykułów spożywczych będzie posiadał certyfikat RSPO. Nestlé podejmuje szereg kroków na rzecz ochrony lasów tropikalnych – w 2018 roku jako pierwszy producent żywności na świecie wdrożyło satelitarny system Starling, który pozwala monitorować łańcuch dostaw oleju palmowego i weryfikować, czy nie dochodzi w nim do procesu wylesiania.

 

Oprócz Nestlé, wśród 14 koalicjantów PKZOP są m.in. Carrefour, Jeronimo Martins, Ferrero, Mondelēz, Lotte Wedel, Basf i WWF.

[1] Zużycie certyfikowanego oleju palmowego w segmentach: żywność, kosmetyki oraz „inne” (np. biopaliwa, pasze dla zwierząt).