Nie chcemy alkoholu na stacjach benzynowych. A szczególnie nie chcą go kobiety

Gdyby o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych decydowały kobiety, już by obowiązywał. Kobiety w ogóle są zdecydowanie bardziej restrykcyjne wobec alkoholu w przestrzeni publicznej niż mężczyźni.

Czy popierasz zakaz sprzedazy alkoholu na stacjach benzycnowych_v.jpg
Kilka tygodni temu ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała prace resortu nad ograniczeniem dostępu do alkoholu na stacjach paliw. Ideę tę popierają przede wszystkim kobiety: 65 proc. mówi „tak” dla zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Tymczasem wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 49 proc. Jednocześnie aż 39 proc. mężczyzn jest zakazowi przeciwnych.
Zakupy alkoholu na stacjach benzynowych są stosunkowo popularne w naszym kraju, co nie może zaskakiwać w kontekście jego całodobowej dostępności i szerokiego asortymentu. Na pytanie „Czy kiedykolwiek kupiłeś alkohol na stacji benzynowej?” twierdząco odpowiada co trzecia kobieta i aż połowa mężczyzn. Przy czym ci, którzy kupują alkohol na stacji benzynowej, w większości przypadków robią to sporadycznie. 77 proc. badanych deklaruje, że kupuje tam alkohol rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Statystyki i badania pokazują, że od lat rośnie spożycie alkoholu w Polsce, również wśród kobiet. W tym kontekście zakaz reklamowania mocnych alkoholi jest uzasadniony w przekonaniu większości dorosłych Polaków. Przy czym i tutaj widoczne są różnice podyktowane płcią. Kobiety opowiadają się zdecydowanie częściej za tym zakazem (62 proc.) niż mężczyźni (48 proc.).
Czy reklama alkoholu w internecie i mediach spolecznosciowych jest akceptowalna_v.jpg
Kobiety i mężczyźni również inaczej patrzą na reklamę alkoholu w internecie i w mediach społecznościowych. Większość kobiet (51 proc.) uważa, że to nie jest najlepsze miejsce na promocje takich produktów. Natomiast niemal połowa mężczyzn (45 proc.) nie widzi w tym nic złego.
Czy poparlabys poparlbys zakaz reklamy piwa_v.jpg
Kobiety byłyby również skłonne wprowadzić zakaz reklamowania piwa (58 proc.), a nie tylko mocnych alkoholi. Tymczasem dokładnie połowa ankietowanych mężczyzn takiemu zakazowi jest przeciwna.
Gdzie chcialabys chcialbys widziec reklamy piwa_v.jpg
Skoro jednak polskie prawo dopuszcza reklamowanie piwa, badani uważają, że najlepszym miejsce do jego promocji są papierowe gazetki sieci handlowych. Ten kanał komunikacji marketingowej popiera taki sam odsetek kobiet i mężczyzn (33 proc.). Drugim takim medium jest według badanych telewizja (20 proc.), a podium zamykają aplikacje sklepów lub sieci handlowych (18 proc.).
Źródło:
Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1126 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 24 – 27 maja 2024. Metoda: CAWI.