Dotychczasowy prezes POLOmarket rezygnuje z pełnionej funkcji

W dniu 26 czerwca dotychczasowy Prezes Zarządu spółki POLOmarket Marcin Sowa złożył rezygnację z zajmowanej funkcji.

Marcin Sowa pełnił funkcje Członka i Prezesa Zarządu nieprzerwanie przez ostatnich blisko 12 lat, najdłużej w historii spółki. Przy podjęciu decyzji o rezygnacji kierował się ważnymi dla swojej rodziny przesłankami osobistymi, a w szczególności zmianą stałego miejsca zamieszkania.

Marcin Sowa

Przez kolejne 12 miesięcy Marcin Sowa będzie nadal zaangażowany w strukturach Grupy POLOmarket, gdzie jego doświadczenie, wiedza i umiejętności będą wykorzystywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

W Zarządzie Spółki POLOmarket pozostają: Anita Tołysz odpowiedzialna za Pion Administracji i Compliance, Jarosław Brudnicki odpowiedzialny za Pion Zakupów i Marketingu, Bartosz Pietruszka zarządzający Pionem Operacyjnym oraz Piotr Szmyt Dyrektor Pionu Finansów i Księgowości.

Po podjęciu decyzji przez Radę Nadzorczą o powołaniu nowego Prezesa Zarządu spółka wyda odrębny komunikat.