Obrazek - mleko

Polskie mleczarstwo w trzech pierwszych kwartałach 2020

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020r. ilość skupionego mleka wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o nieco ponad 2,5%, osiągając poziom ok. 9,48 mld kilogramów.

Co ciekawe, dostawy były wyższe niż przed rokiem w każdym z kolejnych dziewięciu miesięcy 2020r. i to mimo, że ceny mleka w skupie w pierwszym półroczu nie tylko nieustannie spadały, ale były również niższe niż w pierwszym półroczu 2019r. Dopiero w czerwcu 2020r. zaczęto notować wzrosty cen, które w trzecim kwartale stały się zauważalnie wyższe niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW we wrześniu br. cena mleka o standardowych parametrach wynosiła 140,26 PLN /100kg. Dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej za 100kg mleka płacono średnio 132,38 PLN.

 

Produkcja

W przypadku większości produktów mleczarskich wielkość produkcji wzrosła, w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów roku 2019. Wyjątek stanowią tu pełne mleko w proszku oraz mleko skondensowane, których produkcja spadła odpowiednio o 12,21% i 2,07%. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to wyroby produkowane w Polsce w dużych ilościach, więc nawet stosunkowo niewielkie zmiany produkcji wyrażonej w liczbach bezwzględnych przekładają się na statystycznie duże różnice w podaży.

 

Największe wzrosty produkcji stały się udziałem masła (+9,05% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2019r.) oraz odtłuszczonego mleka w proszku (+7,74%). W przypadku masła, produkcja w całym analizowanym okresie była wyższa niż przed rokiem i to mimo faktu, że ceny masła były w tym okresie niższe niż w analogicznym okresie roku 2019. W przypadku OMP dopiero w kwietniu zakłady mleczarskie przekroczyły poziom produkcji z roku poprzedniego i to mimo że w marcu odnotowano istotny spadek cen tego produktu, a stosunkowo niskie ceny nadal się utrzymują.

 

W przypadku pozostałych produktów wahania wielkości produkcji oraz cen nie były zbyt dotkliwe.

 

Handel zagraniczny

Zarówno pod względem wolumenu jak i wartości, polski eksport mleczarski wzrósł w okresie trzech pierwszych kwartałów 2020r. w stosunku roku 2019. Być może miało na to wpływ osłabienie złotego w stosunku do głównych walut, które dało polskim produktom przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych, zwłaszcza poza UE. Zgodnie z wstępnymi danymi, w okresie styczeń-sierpień Polska sprzedała za granicę produkty mleczarskie o wartości 6,284 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 6% w stosunku do poprzedniego roku, co zawdzięczamy dobrym wynikom sprzedaży OMP, serwatki w proszku oraz serów. W tym samym okresie wartość importu spadła o ok. 1%.

 

Mimo, że wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski znajdują się przede wszystkim kraje członkowskie UE, to wartość wywozu na tym kierunku spadła z ok. 4,5 mld zł w okresie styczeń – sierpień 2019 do ok. 4 mld zł w analogicznym okresie roku 2020. Na szczęście w tym samym okresie wzrósł eksport do Chin (niemal dwuipółkrotny wzrost wartości eksportu serwatki w proszku) i do Algierii (dwukrotny wzrost wartości eksportu OMP).

 

Marcin Hydzik

prezes

Związek Polskich Przetwórców Mleka