POHiD logo

Postulaty branży handlowej ws. odmrażania gospodarki

W okresie pandemii sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji dokładają na co dzień wszelkich starań, aby zapewnić obywatelom bezpieczny i stały dostęp do niezbędnych produktów.

 

 

Apelujemy do rządu o podejmowanie działań wobec branży z uwzględnieniem skali działania sektora i konieczności planowania działań z wyprzedzeniem.

 

Postulujemy podjęcie działań w dwóch etapach: I etap po 19 kwietnia oraz II etap w okresie odwrócenia trendu wzrostu zgonów i zachorowań.  

 

Działania do podjęcia od 20 kwietnia

 1. Zniesienie zakazu handlu w niedziele – zwiększenie przepustowości i rozładowanie ruchu w sklepach w trakcie całego tygodnia. Utrzymanie ciągłości dostaw i miejsc pracy w handlu i u dostawców oraz pobudzenia krajowej produkcji mebli poprzez zwiększenie obrotów w sklepach meblowych.

 

 1. Wprowadzenie nowego limitu osób przebywających w sklepie – Dla placówki  handlowej o powierzchni do 100 m2 – 3 osoby na  jedno stanowisko kasowe, dla placówki handlowej o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej budynku według zasad z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb podatku od nieruchomości.

 

 1. Zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu marketów budowlanych z uwzględnieniem nowego limitu osób przebywających w sklepie. Działalność tej części sektora jest istotna z uwagi na asortyment konieczny na wypadek awarii w gospodarstwach domowych. Ponadto markety budowlane wspierają firmy realizujące prace remontowe, ważne dla gospodarki i utrzymania miejsc pracy.

 

 1. Dopuszczenie handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, dla właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego, pozostałych artykułów użytku domowego oraz sprzętu sportowego.

 

 1. Zniesienie ograniczeń dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, w tym galerii handlowych, parków handlowych oraz placówek wolnostojących z uwzględnieniem nowego limitu osób przebywających w sklepie.

 

 1. Przesunięcie „godziny dla seniora” na pierwsze godziny po otwarciu sklepu.

 

 1. Utrzymanie 1,5 m odległości w kolejce przy kasach. Sklepy wyznaczyły linie w kolejce do kas celem zachowania bezpiecznej odległości.

 

 1. Zapewnienie jednorazowych rękawiczek foliowych lub torebek foliowych dla klientów przed wejściem do sklepu.

 

 1. Przekazanie z wyprzedzeniem informacji do branży, kiedy i jakie obostrzenia będą zniesione wraz z określeniem planowanych środków ochrony sanitarnej wymaganych do wdrożenia przez sklepy.

 

 

Działania do podjęcia w okresie odwrócenia trendu wzrostu zgonów i zachorowań

 1. Zwiększenie limitu osób przebywających w sklepie. W sklepach o powierzchni do 100 m2 – 6 osób na jedno stanowisko kasowe, w sklepach powyżej 100 m2 –

1 osoba na 10 m2 powierzchni użytkowej budynku według zasad z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb podatku od nieruchomości oraz docelowa rezygnacja z limitów.

 

 1. Ograniczenie „godzin dla seniora” do jednej godziny ­po otwarciu sklepu oraz docelowa rezygnacja z godzin dla seniora.

 

 1. Utrzymanie zasad i dotychczasowych norm bezpieczeństwa i dezynfekcji do czasu ustania pandemii.

 

 

 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych: Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, IKEA, Biedronka, JYSK, Kaufland, Lidl, Pepco, Schiever, Transgourmet, TESCO, Żabka. Firmy członkowskie POHiD zainwestowały w Polsce 50 mld euro i stworzyły blisko 200 tys. miejsc pracy. Są też kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 90 proc. wszystkich oferowanych w sieciach.