skip to Main Content
Przełomowy Raport Przed światową Premierą: System Kaucyjny Nie Wpływa Negatywnie Na Sprzedaż Napojów.

Przełomowy raport przed światową premierą: System kaucyjny nie wpływa negatywnie na sprzedaż napojów.

Polska jako pierwszy kraj, tuż przed światową premierą, publikuje przełomowy raport na temat systemu kaucyjnego, który ma zostać wprowadzony w 2025 roku. Raport przedstawia dowody obalające mit, że systemy kaucyjne wpływają negatywnie na sprzedaż napojów.

Polska jest w trakcie procesu legislacyjnego, którego celem jest wdrożenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Wprowadzając ten system stanie się kolejnym
krajem europejskim, który zastosuje metodę zbiórki butelek i puszek w oparciu o kaucję.
Aktualnie system kaucyjny na opakowania po napojach działa już w 13 krajach Europy. W zeszłym roku dołączyły Słowacja i Malta. Kolejne państwa np. Rumunia, Węgry i Irlandia znajdują się w ostatniej fazie wdrażania tej metody zbiorki butelek i puszek.

– mówi Anna Larsson z Reloop, organizacji zajmującej się badaniami, rozwojem i implementacją zrównoważonych systemów gospodarki zasobami.

 

Ten efektywny i sprawdzony system, oparty na motywacji finansowej dla konsumentów, ma na celu zwiększenie recyklingu i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

 

Zestawienie badań opinii dotyczących wprowadzenia systemów kaucyjnych pokazuje, że większość obywateli Europy popiera wprowadzenie systemu zwrotu kaucji za opakowania na napoje, w szczególności szklane butelki wielokrotnego użytku, puszki i plastikowe butelki. Europejczyków do udziału w tym systemie zachęcają korzyści dla środowiska oraz możliwość odbioru pieniędzy za zwrócone opakowania.

 

Wdrażanie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Obecnie 80% odpadów zanieczyszczających nasze ekosystemy stanowią właśnie opakowania po napojach i pożywieniu na wynos, z których wiele wykonanych jest z tworzyw sztucznych. W ramach Dyrektywy o jednorazowych opakowaniach i produktach z plastiku, Unia Europejska nakłada wysokie cele zbiórki, m.in. 77% butelek do 2025 roku i 90% do 2029 roku. Dodatkowo, Dyrektywa ta wprowadza obowiązek minimalnej zawartości recyklatu w butelkach PET, co przyczynia się do zwiększenia dostępu do czystych materiałów do produkcji butelek z recyklingu.

 

Eksperci przewidują, że wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce pozwoli odzyskać około 600 tys. ton surowców na poziomie krajowym, które można sprzedać do recyklingu lub ponownie wykorzystać, co jest wyjątkowo cenne w czasach niestabilności na rynku. Jak wskazuje Reloop, projektowane zmiany to też jedyna możliwość osiągnięcia celów UE w zakresie poziomów zbiórki i zawartości recyklatu

System kaucyjny nie wpływa negatywnie na sprzedaż

Dokładne analizy przeprowadzone na podstawie danych o poziomie sprzedaży napojów z Global Data potwierdzają, że wpływ systemu kaucyjnego na sprzedaż produktów w opakowaniach kaucjonowanych jest znikomy. Badania porównawcze krajów z wdrażanym systemem kaucyjnym na tle innych krajów tego samego regionu dowodzą, że system ten nie ma negatywnego wpływu na ilość sprzedawanych napojów objętych kaucją.

 

Reloop Platform dokonał porównania w różnych regionach świata od trendów w krajach bałtyckich po analizę komparatywną Australii, w której wiele stanów stopniowo wprowadzało systemy kaucyjne, i sąsiedniej Nowej Zelandii – bez kaucji na opakowania.  Globalny przegląd obejmuje dane z ostatnich 20 lat i wykazuje, że niezależnie od lokalizacji, system kaucyjny nie ma istotnego wpływu na ilość sprzedawanych napojów.

 

W Polsce system kaucyjny ma zostać wdrożony w roku 2025. Na podstawie analizy ekonomicznej przeprowadzonej przez ekspertów FEŚiZN na zlecenie Reloop, wprowadzenie tego systemu nie spowoduje również znaczącego wzrostu inflacji. Oszacowano, że efekt inflacyjny wdrożenia systemu kaucyjnego wyniesie od 0,02 do 0,08 punktu procentowego. W porównaniu do prognozowanej inflacji na najbliższe 18 miesięcy, która przekracza 10%, wpływ ten jest znikomy.

 

Według badań ARC Rynek i Opinia uruchomienie systemu kaucyjnego popiera obecnie 88 proc. Polaków Dzieje się tak, ponieważ jego wdrażanie postrzegane jest jako ważny krok w kierunku osiągnięcia celów ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Link do badania o inflacji:

Czy zmiany w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi spowodują wzrost inflacji? – Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (fe.org.pl)

 

Fakty i liczby

80% odpadów zanieczyszczających nasze ekosystemy stanowią właśnie opakowania po napojach i pożywieniu na wynos, z których wiele wykonanych jest z tworzyw sztucznych

Efekt inflacyjny wdrożenia systemu kaucyjnego wyniesie zaledwie od 0,02 do 0,08 punktu procentowego.

Cel UE – do 2029 roku poziom zbiórki i recyklingu opakowań po napojach wyniesie 90 procent.

W Polsce rocznie sprzedaje się 12,5 mld napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych i metalowych.

 

Reloop

Reloop jest międzynarodową organizacją non-profit skupiającą przedstawicieli samorządów, przemysłu i organizacji pozarządowych, które dzielą wizję globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym – systemu, w którym surowce są ponownie wykorzystywane, a odpady i zanieczyszczenia eliminowane.

W oparciu o współpracę wielosektorową oraz bogatą bazę faktograficzną, Reloop Platform dzieli się doświadczeniami i pomaga we wdrażaniu najlepszych praktyk GOZ wspierając innowacje i wprowadzając zmiany jakościowe na wszystkich etapach cyklu życia produktów i opakowań.

Back To Top