Przychody Dino wyższe o 34%

W I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody Dino Polska wyniosły 2 709,1 mln zł i były o blisko 691 mln zł (34,2%) wyższe niż rok wcześniej. Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży jest wynikiem dalszego dynamicznego rozwoju sieci sklepów Dino o nowe markety oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL) na poziomie dwucyfrowym. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2018 r. 14,7% (przy inflacji żywności sięgającej 3,6%), wobec takiego samego wzrostu rok wcześniej. Wraz z rosnącą skalą Grupa Dino odnotowuje wyższą, stopniowo rosnącą rentowność działalności. Marża EBITDA po I półroczu 2018 r. wyniosła 8,5% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Zysk netto Grupy wzrósł o 63,9% do 126,5 mln zł.

W samym II kwartale 2018 r. Grupa Dino wypracowała 28-proc. wzrost przychodów, w efekcie czego wyniosły one 1 423,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto w II kwartale wyniósł 70,5 mln zł (+51% r/r). Na koniec czerwca 2018 roku sieć Dino liczyła 849 marketów, o 172 więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W I półroczu 2018 r. otwartych zostało 74 nowych sklepów. Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino na koniec czerwca 2018 r. wzrosła o 26,4% r/r, do 324,9 tys. mkw.

Zgodnie z przyjętą strategią firma planuje przekroczyć liczbę 1200 sklepów do końca 2020 roku. Dalszą ekspansję sieci wspierać będzie czwarte centrum dystrybucyjne w regionie Dolnego Śląska, w Rzeszotarach, które zostanie uruchomione jeszcze w 2018 r. Grupa szacuje capex na 2018 rok na poziomie 600-650 mln zł, w I półroczu nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 288 mln zł.

I półrocze 2018 to kolejne wzrosty skali działania i bardzo dobre wyniki pomimo wysokiej bazy rok wcześniej. Kontynuujemy szybki rozwój sieci sklepów Dino i pozyskujemy kolejne lokalizacje pod nowe markety. Intensyfikujemy obecność w zachodniej części Polski, ale jesteśmy też coraz mocniej obecni w centrum i północnych regionach kraju. Wkrótce otworzymy nowy magazyn na Dolnym Śląsku, drugim  regionie pod względem liczby naszych sklepów. Będziemy otwierać kolejne markety i chcemy w tym roku przekroczyć ubiegłoroczną liczbę otwarć (147). Bardzo istotny jest dla nas wskaźnik sprzedaży LfL, naszym celem jest utrzymanie go na poziomie dwucyfrowym. Koniunktura sprzyja naszej działalności, obserwujemy stabilny poziom konsumpcji  – mówi Szymon Piduch, prezes zarządu Dino Polska.

Dobra koniunktura na rynku pracy, rosnące dochody zwiększające siłę nabywczą Polaków, dynamika cen konsumpcyjnych wspierają cały sektor, jak i segment Dino – średniej wielkości supermarketów zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów. Według GUS polska gospodarka w II kwartale 2018 r. rozwijała się w tempie 5,1%.

Komisja Europejska prognozuje wzrost  polskiej gospodarki na poziomie 4,6% w  2018 r. i 3,7% w 2019 r. Z raportu KE wynika, że głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna.

źródło: informacja prasowa Dino S.A.