skip to Main Content
Sokołów S.A. Wdraża Kolejne Proekologiczne Rozwiązania

Sokołów S.A. wdraża kolejne proekologiczne rozwiązania

Firma Sokołów S.A. zrealizowała kolejne inwestycje, ograniczające wpływ produkcji na środowisko. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zostały wdrożone w zakładach w Osiu, Jarosławiu, Dębicy, Kole i Tarnowie. Pozwolą one na osiągnięcie wymiernych efektów w zakresie ograniczenia zużycia gazu oraz energii elektrycznej.

Sokołów konsekwentnie podejmuje konkretne działania, których celem jest zrównoważona produkcja żywności.

Przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności stanowią stały element tożsamości naszej firmy. Są one również fundamentem aktualnej strategii „Feeding The Future” Grupy Danish Crown, do której należy Sokołów. W jej ramach podejmujemy określone zobowiązania na rzecz ochrony środowiska i zwalczania zmian klimatycznych. Do 2030 roku Grupa Danish Crown chce ograniczyć emisję CO2 o 50%, a do 2050 roku uzyskać neutralność klimatyczną.

podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A.

Bogusław Miszczuk

Sokołów systematycznie zwiększa poziom inwestycji, które są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko i zmniejszaniu zużycia surowców naturalnych. Implementacja nowoczesnych rozwiązań w zakładach Grupy Sokołów pozwoli na ograniczenie rocznego zużycia gazu o kolejne 163 360 m3, natomiast energii elektrycznej o 1 226 MWh. Najnowsze zrealizowane inwestycje obejmują m.in. modernizację zakładowej sieci pary technologicznej oraz instalacji c.o. w zakładzie w Osiu, które przyniosą roczne oszczędności w zużyciu gazu na poziome niemal 18 000 m3. W zakładzie w Jarosławiu wdrożone zostały rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej, których efektem będzie zmniejszone zużycie energii (łącznie o ponad 1 100 MWh). Modernizacja zakładowej sieci pary technologicznej w Oddziale w Dębicy pozwoli ograniczyć zużycie gazu o niemal 60 000 m3 rocznie. Zakład w Kole zmodernizował i przebudował sieci cieplne, zmniejszając zużycie energii o ponad 700 MWh, a roczne zużycie gazu – o niemal 66 000 m3. W Oddziale w Tarnowie wprowadzono nowoczesne rozwiązania służące odzyskiwaniu energii w procesach przemysłowych, przynoszące wymierne oszczędności energii (225 MWh) oraz gazu (ponad 20 000 m3 rocznie). Firma Sokołów prowadzi też stały monitoring analiz zużycia czynników energetycznych na jednostkę produkcji. Działania te są realizowane w oparciu o audyty efektywności energetycznej, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

 

Ponadto, Sokołów aktywnie przeciwdziała marnowaniu żywności, poprzez współpracę z aplikacją Too Good To Go oraz akcje edukacyjne.

Nasze produkty tworzymy w oparciu o filary, jakimi są poszanowanie dla natury oraz dbałość o naszych konsumentów. Jako jeden z liderów rynkowych czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze wyroby, ale i za środowisko, w którym działamy. Z całą pewnością nadal realizować będziemy szeroko zakrojone inwestycje, które pozwolą nam efektywnie połączyć zwiększanie mocy produkcyjnej z troską o nasze otoczenie.

– podkreśla Bogusław Miszczuk.

Back To Top