Światowy Dzień Oceanów – jak Lidl Polska działa na rzecz ochrony ich zasobów?

8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów. To dobra okazja do mówienia głośno o tym, jak ważną rolę odgrywają w naszym ekosystemie i dlaczego musimy je chronić. Lidl Polska, który codzienną działalność opiera na strategii CSR, ma w swojej ofercie aż 60 proc. ryb marki własnej ze zrównoważonych połowów. Sieć postawiła sobie ambitny cel – do końca 2025 roku wszystkie ryby w stałym asortymencie pod marką własną Lidla będą certyfikowane zgodnie ze standardem ASC/MSC.

Na co dzień nie zastanawiamy się jak istotną rolę w naszym życiu odgrywają oceany – wytwarzają większość tlenu, którym oddychamy, są źródłem wartościowego pożywienia, domem dla ogromnej liczby zwierząt, a także „miejscem” pracy dla wielu osób na świecie. Globalne ocieplenie klimatu i szkodliwa działalność człowieka mają negatywny wpływ na ich kondycję, dlatego ochrona oceanów stała się coraz częściej podejmowanym tematem. Jednym z problemów jest nadmierna eksploatacja łowisk, co może drastycznie zmniejszać populacje poławianych gatunków i w efekcie utrudniać ich odtworzenie. To ogromne zagrożenie dla całego ekosystemu, jak również dla wielu milionów ludzi, dla których ryby są źródłem pożywienia lub utrzymania.

Dlaczego zrównoważone rybołówstwo jest ważne?

Według szacunków, na świecie około 50 mln ludzi1 pracuje bezpośrednio przy połowach, zaś ponad 200 mln jest zatrudnionych w handlu, przetwórstwie, transporcie oraz innych dziedzinach gospodarki, które są powiązane z wykorzystaniem żywych zasobów mórz i oceanów. Z tego względu, zrównoważone rybołówstwo i ochrona gatunków to niezwykle istotne kwestie, szczególnie przy rosnącej populacji i konsumpcji. Wie o tym Lidl Polska – w 2023 r. aż 60 proc. asortymentu ryb marki własnej sieci, wprowadzonych do obrotu pochodziło ze zrównoważonych połowów. Lidl jednak na tym nie poprzestaje i pracuje nad tym, aby do końca roku obrotowego 2025 (koniec lutego 2026 r.) było to 100 proc. Sieć stworzyła również własną politykę zakupową, dotyczącą zrównoważonego zaopatrywania w ryby, skorupiaki i ich przetwory. 
– W naszych codziennych działaniach poczuwamy się do odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Poprzez stworzenie polityki zakupowej dotyczącej zrównoważonego rybołówstwa, opowiadamy się za odpowiedzialnym handlem produktami na bazie ryb i owoców morza, a tym samym za ochroną ekosystemów na całym świecie. Nasza działalność to odzwierciedlenie naszego motto: „W trosce o lepsze jutro” 
–komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.
Producenci współpracujący z Lidl Polska są regularnie kontrolowani przez certyfikowane jednostki audytujące. Sieć stosuje również politykę regulującą swoje podejście do standardu dobrostanu zwierząt i wymagań wobec swoich dostawców.

1Źródło: UN Global Compact Network Poland i Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub, Raport Zrównoważone Rybołówstwo, lipiec 2022, Warszawa.