Tchibo angażuje się w działania Fairtrade Polska

85% światowej produkcji kawy to zasługa drobnych producentów, uprawiających średnio 1 hektar kawy. Jednak zmiany klimatyczne, rosnące koszty nawozów i produkcji oraz spadające ceny kawy stawiają ich w coraz trudniejszej sytuacji. Aby wesprzeć swoich dostawców, przedsiębiorstwa i organizacje realizują szereg działań mających na celu trwałą poprawę warunków życia i pracy plantatorów. Rozpoczynający się właśnie Miesiąc Fairtrade i obchodzony 13 maja Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu to doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na działania, przynoszące realną zmianę na lepsze. Jedną z aktywności spółki Tchibo, która we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu i swoich dostawców angażuje się od lat, jest udział w Loterii Paragonowej, promującej właśnie te wartości wśród konsumentów.

Organizacja Fairtrade, certyfikatem której oznaczone są produkty Tchibo, zajmuje się realizacją zasad Sprawiedliwego Handlu. Do nich zalicza się przede wszystkim ustalanie uczciwych i dostosowanych do lokalnych standardów cen produktów, a także zapewnianie plantatorom i ich pracownikom godnego wynagrodzenia, odpowiednich warunków socjalnych i bezpiecznego środowiska pracy. W praktyce Sprawiedliwy Handel to także rosnąca niezależność producentów czy zarządzanie organizacją producencką w zgodzie z demokratycznymi wartościami. To jednak nie wszystko – zadaniem działającej w Polsce Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest edukacja konsumentów i promowanie wśród nich etycznych i odpowiedzialnych zakupów.

Dla dobra ludzi oraz planety

Jedną z aktywności cieszącą się zainteresowaniem konsumentów jest cyklicznie realizowany Miesiąc Fairtrade. To kampania, której celem jest promowanie idei Sprawiedliwego Handlu oraz zwiększanie rozpoznawalności znaku FAIRTRADE zarówno wśród firm, jak i konsumentów. W tym roku hasło przewodnie akcji, która potrwa od 12 maja do 12 czerwca, brzmi „Dla ludzi, dla planety”, a organizatorzy szczególnie skupiają się na problemie przymusowej pracy dzieci oraz wskazują na rozwiązania proponowane przez system Fairtrade.

 

Akcja ta angażuje również szkoły i uniwersytety oraz miasta posiadające dyplom Społeczności Przyjaznych Dla Sprawiedliwego Handlu, organizacje, firmy i instytucje. W ramach kampanii Fairtrade Polska realizuje m.in. Loterię Paragonową, w której udział biorą produkty Tchibo.

Loteria dla każdego

Celem loterii jest przede wszystkim skupienie uwagi konsumentów na produktach, posiadających certyfikat FAIRTRADE. Klienci mogą być pewni, że towary nim oznaczone powstały z poszanowaniem ludzkiej pracy i w trosce o stan środowiska naturalnego. Ponadto akcja ma za zadanie pokazać, że oferta produktów z tym znakiem jest naprawdę szeroka – w Tchibo są to kawy i kapsułki Tchibo BARISTA. Każdy, kto kupi w okresie trwania promocji dowolny produkt ze znakiem FAIRTRADE, ma szansę wygrać

 

atrakcyjne nagrody. Dla zwycięzców przygotowano 10 ekspresów do kawy marki Tchibo wraz z zestawem kaw oznaczonych certyfikatem FAIRTRADE, a także 30 kompletów różnych produktów, również certyfikowanych tym znakiem.

 

Aby wziąć udział w losowaniu, należy zachować paragon i zarejestrować go na stronie internetowej fairtrade.org.pl, podając m.in. numer paragonu lub faktury imiennej. Do loterii można zgłaszać także zakupy zrobione online. Każdy paragon może zostać zgłoszony tylko raz, a liczba zgłoszeń zakupów o różnych numerach przypadająca na jednego uczestnika jest nieograniczona. Istotnym punktem udziału w akcji jest także wykonanie zdjęcia paragonu wraz z opakowaniem produktu z widoczną nazwą i znakiem FAIRTRADE, co będzie niezbędne do weryfikacji poprawności zgłoszenia w przypadku wygranej. Losowania zwycięzców odbędą się dwukrotnie – pierwsze w połowie Miesiąca Fairtrade, dla zgłoszeń zarejestrowanych do 27.05.2023 r. włącznie, drugie zaś zostanie przeprowadzone na koniec kampanii i będzie dotyczyć dokumentów zakupu zarejestrowanych do 12.06.2023 r. włącznie1.

Pomoc nie tylko od święta

Zaangażowanie w Miesiąc Fairtrade to tylko jedno z wielu działań, które firma Tchibo realizuje na drodze do stania się przedsiębiorstwem w 100% zrównoważonym. Produkty tej marki wytwarzane są przy zachowaniu zasad uczciwości, jednak firma nie spoczywa na laurach, szukając nowych rozwiązań samodzielnie i we współpracy z innymi organizacjami.

– Na naszej drodze do rozwoju w sposób w 100% zrównoważony, działamy u podstaw i wspieramy inicjatywy, których celem są odpowiednie, godne i bezpieczne warunki pracy plantatorów kawy oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednym z działań Tchibo jest także promowanie idei Sprawiedliwego Handlu, a więc wspieranie konsumentów w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Dlatego tak chętnie wspieramy inicjatywy Fairtrade Polska – tym razem Loterię Paragonową

– podkreśla Gabriela Bar-Rutkowska, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności biznesu Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

 

Firma inwestuje też we własne programy wsparcia i współpracuje z partnerami takimi jak Rainforest Alliance i Fairtrade właśnie, dążąc do tego, aby plantatorzy kawy uzyskali wyższe dochody, uprawa kawy stała się bardziej przyjazna dla środowiska i mniej podatna na zmiany klimatyczne, a warunki pracy ludzi zatrudnionych przy jej zbiorach uległy trwałej poprawie.

 

Co więcej, poprzez realizację programu Tchibo Joint Forces!® firma od 2009 roku wspiera plantatorów kawy i ich rodziny w stopniowym przechodzeniu od konwencjonalnej do społecznie i ekologicznie odpowiedzialnej oraz ekonomicznie opłacalnej uprawy kawy. Wspólnie z plantatorami opracowuje i wdraża rozwiązania nie tylko na szczeblu regionalnym, ale także międzynarodowym. Do tej pory ponad 43 300 rolników z dziewięciu krajów wzięło udział w 20 projektach i zakończyło program z sukcesem.

 

Ponadto, dzięki projektom edukacyjnym prowadzonym w Tanzanii i Gwatemali od 2009 roku, ponad 5500 dzieci i młodzieży w czasie zbiorów zostało objętych opieką i edukacją, do czego przyczyniła się współpraca z Coffee Care and Save the Children2.

 

Tchibo angażuje się również w programy wsparcia rolników wobec zmian klimatycznych. Jednym z nich jest inicjatywa Coffee&Climate, zapewniająca plantatorom i ich rodzinom odpowiednią wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą lepiej przystosować się do zmieniającego się klimatu. Do 2019 roku w szkoleniach udział wzięli rolnicy z 80 000 różnych rodzin plantatorskich.

 

Kupując produkty z certyfikatem FAIRTRADE, konsumenci realnie przyczyniają się do wsparcia i promocji idei Sprawiedliwego Handlu. Teraz, w ramach Miesiąca Fairtrade, mają oni także szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Szczegóły oraz regulamin loterii znajdują się na www.fairtrade.org.pl.