Terravita: Stawiamy na dynamiczną ekspansję w sektorze B2B

Iwona Łagodzińska, prezes, Terravita Sp. z o.o.

Rok 2022 był rokiem w którym spodziewaliśmy się ustabilizowania sytuacji rynkowej. Jednak okazało się, że polska i światowa gospodarka stanęły przed kolejnym wyzwaniem jakim był wybuch wojny w Ukrainie. Dla Terravity był to duży sprawdzian. Wydarzenia z końca lutego 2022 spowodowały spowolnienie wzrostu sprzedaży eksportowej ponieważ rynek ukraiński jest jednym z kluczowych dla nas rynków zbytu. Taka sytuacja utrzymywała się do początku lipca, to jest do momentu, w którym Gabinet Ministrów Ukrainy zdecydował się na zniesienie listy towarów krytycznego importu, na której to liście od 24 lutego znalazły się wyroby czekoladowe.

 

Dużym wyzwaniem jest i będzie optymalizacja kosztów. Zwłaszcza tych wydatkowanych na media. Podwyższenie efektywności energetycznej oraz inwestycje związane z dostosowaniem naszej infrastruktury do rosnących kosztów energii i gazu to nasze główne cele na nadchodzące miesiące. Warto podkreślić, że jak większość prywatnych przedsiębiorców z tym wyzwaniem musimy radzić sobie sami, ponieważ, jak do tej pory, nie pojawiło się wyraźne wsparcie ze strony Państwa w tym zakresie.

 

Warto podkreślić, że pomimo tej trudnej sytuacji zewnętrznej Terravita nie odnotowała spadku sprzedaży. Dlatego nadal będziemy stawiać na dynamiczny rozwój. Zmieniają się trendy i oczekiwania Klientów, jako producent nie możemy ich lekceważyć. Ostatnie lata to dla nas czas inwestowania w ludzi, infrastrukturę i nowe rozwiązania produktowe. Warto wspomnieć, że po ugruntowaniu naszej pozycji w sektorze czekoladowych tabliczek, rozwijamy również sprzedaż półproduktów cukierniczych dedykowanych do klientów B2B: przemysłu cukierniczego oraz rzemiosła. Nasz oferta do tego segmentu to czekolady, polewy, kremy i sosy do profesjonalnych zastosowań. Terravita to także jeden z ważniejszych producentów polew do lodów w Europie. W kolejnych latach planujemy dalszą dynamiczną ekspansję w tym obszarze.