Wspólne działanie przeciwko marnotrawieniu żywności – konferencja Tesco CE Food Waste w Warszawie

7 czerwca 2018 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, mediów i instytucji państwowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się w Warszawie, by omówić możliwości wspólnych działań na rzecz ograniczania marnotrawienia żywności. Organizowana przez Tesco konferencja dowiodła, iż ​​efektywna walka z marnowaniem możliwa jest tylko w przypadku partnerstwa i zaangażowania zarówno sieci handlowych, jak i producentów i konsumentów.

Podczas konferencji przedstawiciele różnych branż i organizacji rozmawiali o wadze identyfikowania źródeł marnotrawienia żywności i dyskutowali o sposobach na walkę z tym zjawiskiem – dziś i w przyszłości.

Jednym z ważnych wniosków ze spotkania było stwierdzenie, że by skutecznie walczyć z marnowaniem żywności, musimy najpierw zmierzyć, gdzie w naszych firmach faktycznie dochodzi do marnowania, a następnie ustalić cele, do których będziemy dążyć” – powiedział Matt Simister, prezes Tesco na Europę Środkową. „W ubiegłym miesiącu ponownie opublikowaliśmy własne dane na temat żywności w Europie, zaś znacząca redukcja skali marnowania o 30% rok do roku dowodzi, że jest to właściwe podejście. Zachęcamy zatem sieci handlowe i producentów w całym regionie do mierzenia zjawiska marnowania żywności i aktywności w tym zakresie – dodał Matt Simister, CEO Tesco na Europę Środkową.

Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę ściślejszej współpracy między dostawcami i detalistami, by tworzyć rozwiązania zachęcające klientów do działania przeciwko marnowaniu żywności. Jednym z najlepszych przykładów w tym obszarze jest gama owoców i warzyw Perfectly Imperfect, która pomaga ograniczać odpady z gospodarstw rolnych – wszystko dzięki dostarczaniu mniej regularnych i powtarzalnych produktów i oferowaniu ich klientom Tesco po niższych cenach.

Podczas gdy w Polsce blisko 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie i niedożywieniu, nikt z nas nie powinien pozwalać na to, by jedzenie było marnowane. Odpowiedzialny i efektywny rozwój programów przekazywania żywności jest najlepszym działaniem, w które może zaangażować się biznes, by pomóc ludziom najbardziej potrzebującym. Z satysfakcją patrzę na nasze długofalowe partnerstwo z Tesco, dzięki któremu byliśmy w stanie zapewnić ekwiwalent w postaci ponad 25 milionów posiłków w regionie Europy Środkowej, z czego w samej Polsce ponad 5,3 miliona – powiedział Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Obecnie ponad 670 (spośród 961) sklepów Tesco w Europie Środkowej przekazuje nadwyżki produktów spożywczych Bankom Żywności i lokalnym organizacjom charytatywnym. Tesco zadeklarowało, że do 2020 r. wszystkie sklepy w Europie Środkowej będą oferować nadwyżki żywności.

Warszawska konferencja była jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2018, poświęconych tematyce niemarnowania żywności. Konferencja została zorganizowana przez naszą firmę i jej partnerów, skupiła zaś licznych przedstawicieli biznesu i instytucji rządowych oraz pozarządowych i mediów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.