Polska Izba Mleka: wzrost dostaw mleka i większe przychody z eksportu

Notowany od początku 2020 r. wzrost dostaw mleka na potrzeby przemysłu mleczarskiego wpływał stymulująco na rozwój krajowej produkcji większości trwałych artykułów mleczarskich.

Z danych GUS wynika, że w okresie styczeń-sierpień 2020 r. produkcja masła ukształtowała się na poziomie 160,5 tys. ton, o 6,2% wyższym niż przed rokiem. W tym czasie produkcję mleka płynnego (łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) zwiększono o 5,5%, do około 2,3 mln ton. Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 118,2 tys. ton i była o 4,6% większa niż przed rokiem. Serów niedojrzewających i twarogów wyprodukowano 320,9 tys. ton o 2,3% więcej niż w okresie styczeń–sierpień 2019 r. Do 248,7 tys. ton (o 0,3%) zwiększono produkcję jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję serów podpuszczkowych dojrzewających o 0,9%, do 227,9 tys. ton oraz pełnego mleka w proszku o 20,6%, do 21,2 tys. ton.

 

W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie wyższym niż rok wcześniej. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,6 mld EUR (7,13 mld zł) i była o około 1% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,7 mld EUR (3,17 mld zł), nieznacznie (o 0,4%) mniej. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie 0,9 mld EUR (3,96 mld zł), o 1,5% wyższym niż przed rokiem. Produkty mleczne z Polski tradycyjnie eksportowane były przede wszystkim do UE. W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67%. Wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 10%, do 1,1 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (18% wartości – 298 mln EUR), Czechy (6% – 102 mln EUR), Niderlandy i Wielka Brytania (po 5% – odpowiednio 81 mln EUR i 80 mln EUR). Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. (tj. od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję) jest niewielki i w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. wyniósł 6%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP była blisko 3-krotnie większa niż w 2019 r. i wyniosła 96 mln EUR. Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 27% wobec 23% rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Chiny i Algieria (po około 5% wartości wywozu – odpowiednio 75 mln EUR i 73 mln EUR), a także Arabia Saudyjska (2% – 37,5 mln EUR).

 

Agnieszka Maliszewska

dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka