ZM Pekpol Ostrołęka – inwestujemy i czekamy na stabilizację

Co roku wyzwaniem dla nas jest przede wszystkim takie dopasowanie naszego portfolio produktowego do rynku, aby w pełni odpowiadało na potrzeby konsumentów. Reagujemy na dynamicznie zmieniające się nawyki konsumenckie, obserwujemy i analizujemy trendy, zmieniające się zachowania i preferencje klientów. Dlatego asortyment firmy z roku na rok staje się coraz bardziej różnorodny.

 

Ciągle poszukujemy jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań w strefie technologicznej i produktowej. Jeśli chodzi o bieżące sprawy, to obszarem naszej aktywności są inwestycje – dostosowujemy zakład do nowej rzeczywistości produkcyjnej. Już teraz przygotowujemy nowe przestrzenie magazynowe, rozbudowujemy dział ekspedycji i zwiększamy powierzchnię zakładu o parę tysięcy metrów. W planach jest także powstanie nowego działu produkcji wędlin. Ważną inwestycją dla nas jest duży magazyn kartonów, który prowadzimy przy naszej konfekcji. Usprawni on kompleksową organizację pracy i zapewni przechowywanie kartonów w odpowiednich warunkach. Zainwestowaliśmy w zakup kolejnej linii do zamykania kartonów i następnej maszyny, jeszcze nowocześniejszej, do ich formowania. Przebudowa zakładu obejmuje nowe ciągi i hale produkcyjne dla wędlin. W planach są także nowe komory wędzarnicze. Firma stara się maksymalnie zautomatyzować poszczególne procesy produkcji. Część inwestycji to oczywiście wymiana maszyn i urządzeń. Wejście na zdecydowanie większe wolumeny produkcyjne wiąże się z tym, że muszą być bardziej nowoczesne i zapewniać odpowiednie moce produkcyjne.

 

Co do sytuacji na rynku to jest ona dynamiczna i nieprzewidywalna. W ocenie trzeba wziąć pod uwagę, że branża żyje nie tylko prawdami, ale też plotkami. ASF trwa i się rozwija. W Niemczech ta sytuacja jest nowa, zmieniają się kanały dystrybucji mięsa do Azji, a to ma ogromny wpływ na zachowania rynku. Trudno też wyciągnąć wnioski na podstawie danych historycznych, ponieważ mamy do czynienia z niestandardowymi czynnikami, jak pandemia czy „piątka dla zwierząt”. Aby móc wyciągać wnioski, jeśli chodzi o perspektywy i kierunki rozwoju, potrzebna jest chwila stabilizacji na rynku.

 

Tomasz Łączyński

prezes ZM Pekpol Ostrołęka