Zwróć butelkę po piwie bez paragonu w sklepach Carrefour Polska

Kompania Piwowarska przyłączyła się do inicjatywy Carrefour Polska pod nazwą „Droga do zero waste”. W ramach współpracy we wszystkich 250 hiper- i supermarketach Carrefour na terenie całego kraju można, bez paragonu, oddać butelkę zwrotną producenta piwa. W zamian sprzedawca wyda konsumentowi e-bon stanowiący zwrot pełnej kaucji. Wielokrotnie użyta butelka zwrotna to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska rodzajów opakowań.        

 

Jedną z barier w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce jest wymaganie posiadania przez konsumenta dowodu zakupu (paragonu). Taką praktykę stosują zazwyczaj sklepy, nie przyjmując więcej butelek niż sprzedały. Od 22 kwietnia br. we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour można zwrócić butelkę zwrotną po piwie Kompanii Piwowarskiej bez konieczności posiadania dowodu zakupu. Za każdą zwróconą butelkę klient otrzyma zwrot pełnej wartości kaucji w postaci e-bonu, którym może zapłacić za zakupy w sklepach sieci Carrefour. Wartość kaucji to 50 gr. Sklepy przyjmują bez paragonu butelki zwrotne po piwach Kompanii Piwowarskiej: Lech, Tyskie, Żubr, Książęce, Kozel, Dębowe Dojrzałe Mocne i Wojak.

 

Sieć planuje już, we współpracy ze swoimi franczyzobiorcami, włączenie do akcji całej sieci sklepów osiedlowych Carrefour Express oraz Globi

Kompania Piwowarska – silnie wspierająca ten projekt od lat należy do czołówki polskich firm, które w prowadzeniu swojego biznesu przywiązują dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Na kompleksową strategię firmy „Lepsza Przyszłość 2030” składają się 4 obszary, z których dwa – Planeta i Ludzie – dotyczą bezpośrednio kwestii zrównoważonego rozwoju. W ramach działań w obszarze Planeta firma zobowiązała się m.in., że do 2030 r. istotnie zmniejszy emisję CO₂ związaną ze swoją działalnością – zarówno w swoich browarach, jak i w całym łańcuchu dostaw oraz, że będzie używała wyłącznie opakowań nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. W 2020 r. Kompania Piwowarska sprzedała w opakowaniach wielokrotnego użytku 46% swojego piwa, z czego 44% w butelkach zwrotnych, a 2% w beczkach do piwa stosowanych w gastronomii.

 

Jeszcze przed pandemią uruchomiliśmy w Poznaniu pilotażowy punkt skupu butelek, który pozwolił nam lepiej zrozumieć bariery w rozwoju rynku opakowań wielokrotnego użytku w Polsce, wśród których najistotniejszą jest podatek VAT na kaucje. Współpraca z Carrefour Polska jest kolejnym krokiem, który ma zachęcić Polaków do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów szklanych. Zależy nam zwłaszcza na zwiększeniu liczby rotacji butelki. Butelka zwrotna może być użyta nawet 20-krotnie zanim zostanie przeznaczona do recyklingu. Im większa liczba rotacji tym mniejsza emisja gazów cieplarnianych związana z dostarczeniem piwa na rynek. Zatem prawidłowe korzystanie z butelek zwrotnych, czyli oddawanie ich do sklepu, a dalej ponowne napełnienie i wprowadzenie do sprzedaży jest korzystne dla środowiska naturalnego

– mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

 

Kompania Piwowarska posiada ok. 300 mln butelek, które średnio rocznie trafiają 4 razy na rynek napełnione piwem. Utworzony przez firmę system obrotu butelkami zwrotnymi ma wysoką, bo 90% efektywność. Firma wymienia się też z innymi browarami pustymi opakowaniami szklanymi, które omyłkowo trafiły do niewłaściwych odbiorców.

 

– Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie, realizując swoją misję handlową, aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Wdrożenie inicjatywy odbioru butelek zwrotnych bez okazywania paragonu, to znaczący krok w rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce. Udało nam się zrealizować ją dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami. Mamy nadzieję, że od teraz, wszyscy Polacy zamiast wyrzucać butelki zwrotne do pojemników ze szkłem, zaczną przynosić jej do sklepów Carrefour, przynosząc korzyści sobie i całej naszej planecie

mówi Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour Polska.