Żywiec Zdrój testuje kolejne rozwiązanie obniżające emisję gazów cieplarnianych

Udany pilotaż dotyczył użytkowania aut elektrycznych w transporcie ciężkim. Podczas dwutygodniowego testu ciężarówka z wodą źródlaną Żywiec Zdrój przejechała po Polsce ponad 2200 km. Redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań wyniosła 3,9 tony. Działanie to wpisuje się w wieloletnią strategię zróżnicowanego rozwoju Żywiec Zdrój, która zakłada m.in. ciągłe obniżanie śladu węglowego. Projekt został przeprowadzony m.in. we współpracy z Rohlig SUUS Logistics.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych to jeden z głównych celów grupy spółek DANONE, której częścią jest Żywiec Zdrój. Przyjęty plan działań wpisuje się w cel, jakim jest ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną. Począwszy od 2020 roku grupa spółek DANONE, w samej tylko Polsce, zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 22,7% (w pełnym łańcuchu wartości), z kolei w obszarze produkcyjnym (zakres 1 i 2) na przestrzeni lat 2015-2023 emisję gazów cieplarnianych obniżono aż o 79%. Do 2030 roku redukcja emisji CO₂ ma sięgnąć ponad 30%. Grupa spółek DANONE w tym oczywiście Żywiec Zdrój, systematycznie poprawia także efektywność energetyczną, dlatego wszystkie rozlewnie wody korzystają wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Ambitne cele to podstawa

W ramach polityki klimatycznej wszystkie spółki wchodzące w skład grupy spółek DANONE zobowiązały się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla (net zero carbon) do 2050 roku. Spełnienie tego zobowiązania wymaga dokonywania zmian w każdym sektorze działalności firm, w tym także w zakresie elektryfikacji transportu. W rozlewniach Żywiec Zdrój od dawna funkcjonują samochody osobowe zasilane zieloną energią.

Na początku tego roku firma wraz z Rohlig SUUS Logistics, największym polskim operatorem logistycznym testowała wprowadzenie na szeroką skalę elektrycznych ciężarówek eActros 300. Dwutygodniowe testy obejmowały codzienne przewozy wody Żywiec Zdrój pomiędzy zakładami rozlewniczymi a magazynem.

„Pilotaż pozwolił na weryfikację, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać elektryczne ciężarówki w łańcuchu codziennych dostaw. Wyniki są naprawdę bardzo obiecujące. Dla Żywiec Zdrój to kolejny krok w walce o jak najszybsze i najskuteczniejsze obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Wiele rozwiązań już wdrożyliśmy np. na co dzień korzystamy z lekkich naczep, optymalizujemy trasy oraz wypełnienie pojazdów, stawiamy także na bezpośrednie dostawy. Sukces pilotażu potwierdza, że elektryfikacja transportu ciężarowego jest możliwa,  i może to być jeden z kierunków dekarbonizacji światowej gospodarki

wyjaśnia Grzegorz Bobek Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w grupie spółek DANONE.

Model współpracy, opierający się na stałych, wahadłowych połączeniach między zakładem produkcyjnym a magazynem, jest aktualnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie aut elektrycznych w transporcie ciężkim. Jest to pierwszy krok w kierunku elektryfikacji branży. Logistyka to system naczyń połączonych, dlatego przy realizacji takich projektów niezwykle ważne są partnerskie relacje pomiędzy producentem, operatorem logistycznym a przewoźnikiem, a także ich otwartość na wdrażanie innowacyjnych, ograniczających emisję rozwiązań

– mówi Fabian Szmurło, Domestic FTL Product Director w Rohlig SUUS Logistics.

W SUUSie w obszarze zrównoważonego rozwoju stawiamy na realne działania, czego dobrym przykładem jest ten projekt. Wpisuje się on we wdrażaną właśnie naszą pierwszą strategię ESG, a także w nasze krótkoterminowe cele dekarbonizacyjne, które niedawno zostały zatwierdzone przez SBTi

– dodaje.  

 

Tworzywo ma znaczenie

Żywiec Zdrój dokładnie mierzy emisję dwutlenku węgla do atmosfery w procesach produkcyjnych, logistycznych, transportowych oraz podejmuje działania mające na celu jego redukcję. W tym procesie bardzo duże znaczenie ma waga oraz rodzaj przewożonych opakowań. Pamiętajmy, że im niższa waga samej butelki, tym transport emituje mniej CO₂. Żywiec Zdrój od lat dąży do zamknięcia obiegu opakowań. Z tego też powodu 100% wprowadzanych przez firmę butelek nadaje się do recyklingu. Począwszy od 2020 roku producent wody sam finansuje zbiórkę równowartości 100% plastiku wprowadzonego na rynek. Działanie to było kontynuowane przez 3 lata z rzędu. Obecnie firma wraz z całą branżą napojową przeprowadza intensywne prace umożliwiające wprowadzenie w 2025 roku systemu kaucyjnego na opakowania PET i rPET. Rozwiązanie będzie miało wpływ na zbiórkę i przekazanie do recyklingu opakowań na poziomie nawet 90% w skali całego kraju. Dzięki takim działaniom prawie wszystkie butelki PET i rPET będące w obiegu zyskają kolejne życie.

 

Transport to nie wszystko

 

Zrównoważony rozwój to priorytet wszystkich spółek z grupy spółek DANONE. Szczegółowe informacje na temat podejmowanych inicjatyw można znaleźć w najnowszym raporcie wpływu https://danone.pl/nowy-raport-wplywu-grupy-spolek-danone/.