skip to Main Content
Farma Wiatrowa LECH Nowy Staw III RWE Rozpoczęła Produkcję Energii Elektrycznej Dla Browarów Kompanii Piwowarskiej

Farma wiatrowa LECH Nowy Staw III RWE rozpoczęła produkcję energii elektrycznej dla browarów Kompanii Piwowarskiej

  • Piwo

Od 2021 r. 100% zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej jest pokrywane energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE. Nowouruchomiona farma wiatrowa LECH Nowy Staw III, położona w pobliżu Nowego Stawu, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska, należąca i zarządzana przez RWE, składa się z trzech turbin o łącznej mocy 12 megawatów (MW) i zaspokaja 54% zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną niezbędną do warzenia piw w Dojlidy Browar Białystok, LECH Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych. Pozostałe 46% jest dostarczane przez już istniejące farmy wiatrowe w Nowym Stawie.

LECH to jedna z czołowych marek Kompanii Piwowarskiej, która od lat wdraża proekologiczne rozwiązania w różnych obszarach swojej działalności i inspiruje konsumentów do podejmowania ekoaktywności.

– Zasilanie browarów Kompanii Piwowarskiej energią wiatrową pozwoliło znacząco zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki umowie z RWE obniżyliśmy emisję CO2 z naszych browarów o 66 proc. w porównaniu do roku 2019. To stanowi milowy krok w realizacji naszych celów środowiskowych określonych w strategii Lepsza Przyszłość 2030, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej naszych browarów do końca bieżącej dekady. Współpraca z RWE potwierdza też, że skutecznie realizujemy nadrzędny cel naszej firmy: tworzenia więzi i relacji, które mają wymierne znaczenie. Nasze partnerstwa biznesowe bazują na podobnych celach i wartościach, dzięki czemu przynoszą korzyść nie tylko biznesowi, ale także planecie i społeczności

– mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 megawatów. Trwa realizacja projektu Żnin (48 MW). Ponadto RWE dywersyfikuje swój portfel odnawialnych źródeł energii w Polsce, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych i wzmacnia działalność poprzez pozyskanie w 2022 r. projektów solarnych o mocy 3 GW.

Dzięki tej inwestycji wspieramy polski przemysł i polskie firmy w transformacji energetycznej w kierunku zielonych źródeł energii. Oddanie do użytku farmy wiatrowej LECH Nowy Staw III świadczy nie tylko o dobrej współpracy obu podmiotów realizujących projekt, ale również o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej wykorzystywanej w polskim przemyśle. Cieszymy się, że uczestniczymy w takiej transformacji, dostarczając Kompanii Piwowarskiej najwyższej klasy, najbardziej efektywne rozwiązania

– mówi Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.

 

Instalacja ukończona na początku tego roku została zbudowana w ramach umowy typu PPA, zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Prąd z nowych turbin wiatrowych LECH Nowy Staw III jest dostarczany od lutego 2023 r.

 

Więcej informacji o rozwiązaniach PPA od RWE: www.rwe.com/ppa

Back To Top