skip to Main Content
Grupa Jeronimo Martins Zaprezentowała Wyniki Finansowe Za Miniony Rok

Grupa Jeronimo Martins zaprezentowała wyniki finansowe za miniony rok

Grupa Jeronimo Martins, która właśnie zaprezentowała swoje wyniki finansowe za miniony rok, w 2021 rok wchodzi wzmocniona pomimo bezprecedensowych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Sieć Biedronka, która pozostaje najważniejszą marką Grupy, utrzymała stabilne tempo wzrostu i zanotowała 10,4% wzrost sprzedaży w PLN (+6,7% w EUR). Kluczem do sukcesu Biedronki jest bezpieczeństwo i bliskość – względem pracowników, klientów oraz dostawców, szczególnie lokalnych – a także natychmiastowe reagowanie na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość w czasie pandemii.

W 2020 roku łączne przychody ze sprzedaży całej Grupy Jeronimo Martins wzrosły o 3,5% do 19,3 mld EUR, przy wzroście LFL (porównanie wyników sklepów działających nieprzerwanie przez 12 miesięcy) również o 3,5%.
Wartość sprzedaży Biedronki wyniosła w minionym roku 13,5 mld EUR, czyli 59,8 mld PLN, osiągając dwucyfrowy wzrost rok do roku liczony w złotówkach – o 10,4%. Licząc tylko placówki sieci, które funkcjonowały przez pełne 12 miesięcy 2020 roku, wzrost ten osiągnął poziom 7,1% (wskaźnik LFL). Wzrosła też EBITDA Biedronki – o 9,3% liczona w PLN. Biedronka kontynuowała również plan wieloletnich inwestycji w rozwój sieci, która na koniec roku obejmowała 3115 sklepów, przeznaczając na inwestycje w 2020 roku 302 mln EUR. Dzięki temu otwartych zostało 129 nowych sklepów, natomiast 267 zostało wyremontowanych. W ponad 1100 sklepach sieci działa również już aż 3750 kas samoobsługowych.
Biedronka - 2020 w skrócie 1.jpg

Sprostaliśmy trudnym okolicznościom, świadomi naszej biznesowej i społecznej roli oraz niezachwiani w naszej misji dostarczania klientom najwyższej jakości produktów w niskich cenach. Byliśmy tak blisko naszych klientów, pracowników i dostawców – zwłaszcza drobnych producentów dostarczających produkty pierwszej potrzeby – jak jeszcze nigdy wcześniej. W 2021 rok wchodzimy ze wzmocnionym przekonaniem, że należące do Grupy Jeronimo Martins sieci umieją szybko i skutecznie reagować na wyzwania związane z pandemią.

– komentuje Pedro Soares Dos Santos, CEO Grupy Jeronimo Martins

 

Zmieniające się dynamicznie warunki w 2020 roku były wyzwaniem dla całego zespołu, ale zaangażowanie pracowników pomogło osiągnąć Biedronce świetne wyniki pomimo zmiany nawyków konsumenckich związanych z pandemią oraz dalszego zacieśnienia zakazu handlu w niedziele. W efekcie tego ostatniego w 2020 roku było 6 dni handlowych mniej niż w 2019 roku.
W minionym roku Biedronka udowodniła, że najważniejsze było zapewnienie poczucia bliskości. Względem klientów było to możliwe dzięki wydłużeniu godzin pracy w ramach Akcji24 w najbardziej kluczowych momentach roku, np. przed Wielkanocą, a także otwarciu 129 nowych  placówek oraz uruchomieniu dostaw zakupów do domu we współpracy z partnerem logistycznym Glovo (na koniec roku z tej usługi mogli korzystać mieszkańcy 28 największych miast Polski).
Biedronka była tez blisko swoich dostawców, chociażby ogłaszając w kwietniu 2020 roku program „Czas na wspieranie małych producentów”. Dzięki niemu ponad 200 produktów od ok. 140 mniejszych lokalnych producentów weszło do oferty Biedronki, pomagając dostawcom w zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu biznesów. Działania te znalazły odzwierciedlenie w zaufaniu klientów. Na koniec roku Biedronka osiągnęła udziały w rynku na poziomie 25,7% i był to wzrost o 1,6 p. p. względem roku poprzedniego.
strona 14.jpg
W ramach obchodów 25-lecia działalności na polskim rynku, sieć Biedronka podjęła również szereg bezprecedensowych inicjatyw. W lutym, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, utworzyła stanowisko Rzecznika Klienta. Z kolei 11 marca oficjalnie ogłoszono powstanie Fundacji Biedronki, której głównym celem jest walka z ubóstwem, samotnością i wykluczeniem społecznym seniorów w Polsce. Z okazji 25-lecia sieć wydała również swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju – „Codziennie Odpowiedzialni”. Sieć Biedronka w minionym roku zwiększyła również o 400 liczbę placówek, które przekazują pełnowartościową żywność z bliskim terminem przydatności do spożycia do Organizacji Pożytku Publicznego.
Plany na 2021 rok zakładają około 100 otwarć netto nowych placówek Biedronki, z czego 50% stanowić mają sklepy w mniejszym formacie, a 250-300 kolejnych zostanie zmodernizowanych do najwyższych standardów obowiązujących w ramach sieci z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych. Biorąc pod uwagę osiągnięte przez Grupę Jeronimo Martins wyniki w 2020 roku, a także perspektywy na rok 2021, Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,288 EUR na akcję.
źródło: materiały prasowe sieci Biedronka
Back To Top