Innowacyjny projekt Auchan, REMONDIS i Tetra Pak udowadnia, że opakowania kartonowe mogą być przyjmowane w recyklomatach

W ramach wspólnego pilotażu realizowanego w partnerstwie przez Auchan, REMONDIS oraz Tetra Pak, w dwóch marketach Auchan w Łodzi stanęły nowoczesne automaty kaucyjne, które oprócz opakowań ze szkła, plastiku i metalu przyjmują także kartony po żywności płynnej. Projekt pokazuje, że zbiórka szerokiej gamy opakowań po żywności w ramach spójnego systemu kaucyjnego pozwoli stworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego i zrealizować cele zbiórki oraz recyklingu dla tego rodzaju opakowań. Pilotaż będzie kontynuowany w wybranych marketach Auchan w Łodzi przez kolejnych 12 miesięcy.

Selektywna zbiórka różnych rodzajów opakowań, w tym wielomateriałowych, jest możliwa, co potwierdza pilotaż realizowany w partnerstwie z Auchan, REMONDIS i Tetra Pak. Na terenie dwóch sklepów wielkoformatowych w Łodzi, Auchan Łódź Polesie oraz Auchan Łódź Tulipan, uruchomione zostały nowoczesne automaty kaucyjne dostarczone przez REMONDIS. Dzięki nim możliwe jest zbieranie szerokiej gamy opakowań po żywności, w tym – po raz pierwszy w Polsce – kartonów po żywności płynnej.

– W Tetra Pak pracujemy nad stworzeniem najbardziej zrównoważonych opakowań na żywność na świecie – kartonów wykonanych wyłącznie z materiałów pozyskiwanych z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł lub pochodzących z recyklingu i w pełni się do niego nadających. Stale wspieramy też dążenie branży opakowaniowej do zwiększenia do roku 2030 unijnego wskaźnika zbiórki kartonów po napojach do poziomu 90% i samego wskaźnika recyklingu do poziomu 70%

powiedziała Monika Sommer, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Tetra Pak.

– Kartony, mimo że od lat są powszechnie wykorzystywane jako opakowania do mleka czy soków, to aktualnie jedyny typ opakowań do napojów nieuwzględniony w nowych przepisach kaucyjnych. Wspólnym projektem chcemy pokazać, że ich zbiórka i recykling są możliwe pod względem technicznym i w dużej skali. Potwierdzamy w ten sposób, że zrobimy wszystko, aby kartony do płynnej żywności trafiły do recyklingu w jak największej ilości, do czego niezbędny jest efektywny system zbiórki, taki jak system kaucyjny

– dodała Monika Sommer.

 

Tetra Pak od dłuższego czasu aktywnie angażuje się w działania zwiększające poziom zbiórki odpadów opakowaniowych i ich recyklingu na całym świecie – w kolejnych latach firma planuje zwiększyć swoje zaangażowanie inwestując w ten obszar do 40 mln euro rocznie. W połowie 2023 roku Tetra Pak uruchomiła nową linię do recyklingu kartonów po napojach i żywności płynnej w Ostrołęce. Potencjał linii powstałej we współpracy z firmą Stora Enso pozwala potroić moce przetwórstwa tych opakowań w Polsce do 75 tys. ton w skali roku i tym samym poddać recyklingowi całość kartonów trafiających na polski rynek. Osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu odpadów wymaga jednak dobrych regulacji, które będą zachęcały do selektywnej zbiórki różnych typów opakowań. W tym kontekście kluczowe będzie ponadto uchwalenie przepisów wprowadzających rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP), niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 

Od strony technicznej łódzką akcję wspiera REMONDIS, który na przestrzeni minionych trzech dekad nie tylko wdrożył, ale także rozwinął wiele technologii, dając tym samym drugie życie tysiącom ton odpadów. Jako jeden z globalnych liderów gospodarki odpadami chce wyznaczyć także nową drogę w dziedzinie systemów kaucyjnych, przygotowując swoją autorską koncepcję, która ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

– Wspólny program pilotażowy z Auchan i Tetra Pak to pierwsza inicjatywa obejmująca tak szeroką gamę opakowań w naszym kraju. Naszym zadaniem jest ustawienie automatów kaucyjnych oraz odbiór i późniejsze zagospodarowanie odpadów opakowaniowych. To ważny moment dla całej grupy, bo w tym projekcie zadebiutują także automaty kaucyjne naszej marki RE DEPOSIT, produkowane w niemieckim Ilmenau. Maszyny przeszły wcześniej testy i z powodzeniem działają już w wielu lokalizacjach poza granicami Polski

– powiedział Leszek Pieszczek, członek zarządu REMONDIS.

 

W tym procesie Łódź zajmuje szczególne miejsce – to właśnie tam REMONDIS uruchomił pierwszą w Polsce linię zliczeniową do zbiórki manualnej o przepustowości 10 000 opakowań na godzinę. Już dziś stanowi ona wsparcie dla innych programów pilotażowych i daje szansę wszystkim zainteresowanym takimi usługami na pokazanie całego spektrum jej możliwości. W ramach koncepcji systemu kaucyjnego REMONDIS uruchamia także specjalną spółkę EKO-OPERATOR, która aktualnie przechodzi wszystkie procedury potrzebne do jej rejestracji.

 

W efektywnym systemie kaucyjnym ogromną rolę odgrywają sieci handlowe, które mogą angażować się w odbiór zużytych opakowań od konsumentów. Auchan Retail to firma, która od ponad 60 lat elastycznie dopasowuje się do zmieniającego się świata, podejmując aktywne działania na rzecz klimatu i środowiska, w tym poprzez ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych.

– Jesteśmy dumni, że jako pierwsza sieć handlowa w Polsce mamy możliwość udostępnienia naszym klientom z Łodzi i okolic recyklomatów do kartonów po płynnej żywności przy współpracy z Tetra Pak i REMONDIS. Mamy nadzieję, że poza zwiększeniem poziomu recyklingu tego rodzaju opakowań nasz wspólny projekt będzie miał również aspekt edukacyjny, który obali mit, że karton po mleku czy soku wrzuca się do odpadów zmieszanych – ich miejsce jest przecież w żółtym pojemniku. Dzięki podnoszeniu świadomości na temat segregacji śmieci coraz więcej naszych odpadów ma szansę zyskać drugie życie i powrócić do obiegu. Każdy z nas, producent, sprzedawca, konsument, nie tylko może, ale powinien być częścią tej zmiany

– powiedziała Ewa Małecka, dyrektorka ds. CSR w Auchan Polska.

 

Trójstronny projekt partnerski zrodził się w wyniku poszukiwania najlepszych rozwiązań zapewniających pozyskiwanie wysokiej jakości surowców wtórnych, z korzyścią dla konsumentów i środowiska. Ideą projektu jest pokazanie, że tylko zbiórka wielu rodzajów opakowań, w tym kartonów po płynnej żywności, w ramach spójnego systemu kaucyjnego, daje szansę na pełną realizację zasad gospodarki obiegu zamkniętego.