Lidl Polska prezentuje pisemne stanowisko w zakresie gospodarki wodnej

Sieć Lidl Polska kwestię deficytu wody traktuje priorytetowo. Część przychodów firmy pochodzi z produktów rolnych, a ponieważ rolnictwo wykorzystuje duże ilości wody, powinno uczestniczyć w ograniczaniu negatywnych skutków tego zużycia. Szczegółowe stanowisko firmy w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi jest opublikowane na stronie sieci.

Woda jest niezbędna do przetrwania człowieka, dlatego jednym z głównych wyzwań XXI wieku jest zapewnienie wystarczającej ilości czystej wody dla rosnącej populacji światowej. W 2010 roku dostęp do czystej wody został nawet zdefiniowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako prawo człowieka – każda osoba ma prawo do czystej wody do picia i higieny osobistej. Słodka woda jest również niezbędna do wytwarzania produktów przemysłowych i rolnych.

 

70% światowych zasobów słodkiej wody jest wykorzystywanych przez rolnictwo – w większości do nawadniania i produkcji żywności. 20% zużywa przemysł, a 10% gospodarstwa domowe. Oprócz ogromnego zużycia wody, przemysł i rolnictwo przyczyniają się również do zanieczyszczenia wody.

 

Lidl aktywnie dąży do inicjowania zmian w obszarze gospodarki wodnej. Jednym z wdrażanych działań jest rozszerzenie ilości certyfikowanych produktów w asortymencie pod kątem oszczędności zasobów wodnych. W związku z tym sieć wspiera uznane inicjatywy w zakresie certyfikacji produktów, a jednocześnie zapewnia minimalne standardy zrównoważonych praktyk produkcyjnych. Lidl jest członkiem organizacji Alliance for Water Stewardship (AWS), której celem jest dążenie do sprawiedliwego społecznie, zrównoważonego ekologicznie i korzystnego ekonomicznie wykorzystania wody. Organizacja mierzy zużycie wody w określonym miejscu, korzystając z niezależnych, możliwych do sprawdzenia metod. Ponadto Lidl chce bliżej współpracować z instytucjami certyfikującymi, które wyraźnie koncentrują się na wodzie, jak np. Global GAP Spring.

 

Szczegółowe stanowisko w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi przez firmę Lidl Polska, jest dostępne na stronach: http://webcontent.lidl.pl/PL/2021/AKCJE/polityka-zakupowa-save-water.pdfhttps://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/polityka-wodna