skip to Main Content
Mlekpol Ratunkiem Na Ciężką Sytuację SM Jogo

Mlekpol ratunkiem na ciężką sytuację SM Jogo

Planowana koncentracja dotyczy połączenia Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol z siedzibą w Grajewie z „JOGO” Łódzką Spółdzielnią Mleczarską z siedzibą w Łodzi.

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi i Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie zgłaszają zamiar łączenia się Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie z „Jogo” Łódzką Spółdzielnią Mleczarską w Łodzi. Podstawą połączenia będzie prawo spółdzielcze (art.96 i następne prawa spółdzielczego). Po koncentracji będzie istniał jeden podmiot – Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie – jako spółdzielnia przejmująca.

 

Z chwilą połączenia członkowie „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi staną się członkami Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie oraz uzyskają możliwość sprzedaży mleka na warunkach jak dotychczasowi członkowie Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie; majątek spółdzielni przejmowanej przejdzie na spółdzielnię przejmującą, podobnie wierzyciele i dłużnicy. Po połączeniu nazwa Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie i jej forma prawna nie ulegną zmianie. Głównym celem koncentracji jest przede wszystkim zapobieżenie dalszemu pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi i zapobieżenie postępującemu spadkowi skupu mleka w tej spółdzielni, wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, poprawa warunków ekonomicznych dostawców mleka surowego, pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zakładów przetwórczych.

 

Obie Spółdzielnie zajmują się skupem mleka i jego przerobem. „Jogo” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska w Łodzi prowadzi skup mleka na terenie 1 województwa – łódzkiego, natomiast Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie skup prowadzi na terenie 12 województw (podlaskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, lubuskie, zachodnio – pomorskie, świętokrzyskie, pomorskie, lubelskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie). Produkty łączących się spółdzielni są sprzedawane na terenie całej Polski.

 

źródło: uokik.gov.pl

Back To Top