skip to Main Content
Netto Dołącza Do Akcji „Czysta Klamka”

Netto dołącza do akcji „Czysta klamka”

Kontynuując swoje działania, dyskonter dołączył do akcji „Czysta klamka”, promując bezpieczne dostawy, a także nawyki, umożliwiające walkę z COVID-19. W ramach tej inicjatywy, gazetki z ofertą Netto są dostarczane do konsumentów zgodnie z najwyższymi standardami sanitarnymi.

 

 

 

Kolporterzy gazetek Netto są wyposażeni w maseczki, rękawiczki ochronne i środki dezynfekujące, a materiały dostarczają, przestrzegając najwyższych norm bezpieczeństwa. Ponadto, w ramach akcji, doręczyciele wszelkiego rodzaju przesyłek są zachęcani do dezynfekcji wszystkich klamek oraz przycisków domofonów, a także skrzynek, do których dostarczają materiały.

 

 

W ostatnich miesiącach nasze życie uległo zdecydowanej zmianie i odnosi się to również do realiów zakupowych. Branża handlowa stanęła przed trwającym wciąż wyzwaniem, aby zapewnić swoim klientom możliwe najwyższy stopień bezpieczeństwa. W Netto wiemy, jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny w obecnej sytuacji, dlatego przystąpiliśmy do akcji „Czysta klamka”, by zwiększyć skalę naszych działań prozdrowotnych i pomagać budować świadomość, na temat tego, jak przestrzeganie prostych procedur może pomóc w walce z wirusem – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

 

 

Akcja „Czysta klamka” jest realizowana od drugiej połowy marca 2020. Więcej informacji na temat programu „Czysta klamka” znajduje się na stronie www.czystaklamka.org.pl.

Back To Top