Ponad 80 ton żywności zebrano podczas wielkanocnych zbiórek w sklepach Lidl Polska – to o 15 ton więcej niż w poprzednim roku!

Lidl Polska od lat angażuje się w pomoc osobom potrzebującym, organizując m.in. przedświąteczne zbiórki żywności z Federacją Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi. W tym roku, w ramach wielkanocnych zbiórek żywności, klienci sieci przekazali obu organizacjom ponad 80 ton produktów spożywczych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Aby każdy z nas mógł cieszyć się nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy, Lidl Polska ponownie przeprowadził w swoich sklepach zbiórki żywności. Dzięki współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności oraz Caritas, zbiórki odbyły się w kilkuset sklepach Lidl na terenie całej Polski. Klienci i pracownicy sieci mogli dokładać produkty spożywcze do specjalnych koszy, które w  dniach 8-9 oraz 15-16 marca znajdowały się w wybranych sklepach Lidl Polska. Zebrana żywność trafiła do najbardziej potrzebujących osób.
W ciągu 4 dni zebrano ponad 80 ton artykułów spożywczych! To aż o 15 ton więcej niż przekazano w roku ubiegłym.
W trakcie zbiórek zbierano produkty, które nie muszą być przechowywane w specjalnych warunkach i mają długi termin przydatności do spożycia: mąkę, makarony, cukier, bakalie, miód, kaszę, konserwy, słodycze, olej, kawę, ryż itp.
Tradycyjnie przed Świętami Wielkiej Nocy przeprowadzamy zbiórki żywności, aby pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Dziękujemy naszym partnerom – Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska i Caritas diecezjalnym – za organizację tego szlachetnego przedsięwzięcia, jak również innych działań, które wspólnie podejmujemy na rzecz niemarnowania żywności, edukowania oraz pomagania innym. Dziękujemy także naszym pracownikom oraz klientom za ich chęć pomocy. Dzięki temu zaangażowaniu osoby potrzebujące będą mogły w pełni cieszyć się Wielkanocą
– mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs & CSR w Lidl Polska.