Rejestracja produktów w konkursie Good Drink 2024

Eksperci wybierają najlepsze napoje oferowane na polskim rynku! Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane wszelkiego rodzaju napoje, produkowane w Polsce lub za granicą, dystrybuowane na terenie Polski. Podmiotami zgłaszającymi napoje mogą być ich producenci lub działający w ich imieniu dystrybutorzy.

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać mailem (biuro@bikotech.pl) w terminie do 7 sierpnia 2024 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie – https://goodcontest.pl/category/gooddrink/