Stanowisko POHiD w sprawie niedziel handlowych

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwróciła się do rządu z apelem o utrzymanie handlowej niedzieli 28 marca br. (niedziela handlowa przed Świętami Wielkiej Nocy), także w regionach objętych lockdownem. Branża apeluje też o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii. Byłoby to dużym wsparciem dla handlu – przedsiębiorców prowadzących sklepy w galeriach handlowych, logistyki i producentów – w walce z negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19. 

Utrzymanie niedzieli handlowej 28 marca br. i zawieszenie zakazu handlu w niedziele pozwoliłoby na:

 

  1. Rozładowanie ruchu konsumenckiego skumulowanego w piątek i sobotę, co zmniejszyłoby natężenie ruchu w galeriach handlowych.
  2. Odrobienie części strat poniesionych w okresie pandemii przez przedsiębiorców działających w centrach handlowych i ich dostawców.
  3. Ochronę miejsc pracy w handlu, logistyce i branżach powiązanych.
  4. Zmniejszenie strat żywności wynikających z zaopatrzenia sklepów skumulowanego w piątek i sobotę.
  5. Wsparcie dla sklepów działających poza galeriami handlowymi.
  6. Zwiększenie przychodów podatkowych z dodatkowych dni handlowych.

 

Należy również podkreślić, że jak dotąd nie stwierdzono, aby handel stanowił istotne źródło rozprzestrzeniania się COVID-19, co jest zapewne rezultatem odpowiedzialnego podejścia handlu i olbrzymich nakładów na środki bezpieczeństwa poniesionych przez branżę.

 – komentuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD