Wszystkie marki grupy spółek DANONE z certyfikatem ruchu B Corp do 2025 r.

Do końca 2025 roku wszystkie spółki wchodzące w skład grupy spółek DANONE dołączą do ruchu Benefit Corporations i uzyskają certyfikat B Corp. Oznacza to, że w najbliższym czasie restrykcyjnej weryfikacji zostaną poddane Żywiec Zdrój i Nutricia. Ponadto Danone zainicjuje program, w ramach którego podzieli się wiedzą dotyczącą certyfikacji z innymi organizacjami w Polsce, by zwiększać liczbę firm lepszych dla świata, czego potwierdzeniem jest przyznanie certyfikatu B Corp.

Danone to pierwsza spółka tej skali w Polsce, która pomyślnie przeszła złożony i restrykcyjny proces certyfikacji standardów Benefit Corporations.

– Od ponad 30 lat konsekwentnie realizujemy w Polsce podwójne zobowiązanie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Certyfikat B Corp dla spółki Danone to powód do dumy, ale przede wszystkim motywacja do dalszego działania, nie tylko w ramach tej spółki, ale całej grupy. Naszą ambicją jest, aby do 2025 roku dwie kolejny spółki, czyli Nutricia oraz Żywiec Zdrój, dołączyły do grona liderów zrównoważonego biznesu, czego potwierdzeniem będzie uzyskanie przez nie certyfikatu B Corp

– mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Rozwój dobry dla zdrowia i świata

Spółki Nutricia i Żywiec Zdrój  od wielu lat konsekwentnie realizują działania proekologiczne, wspierają społeczności lokalne oraz zachowują wysokie standardy współpracy z interesariuszami. Nutricia angażuje się m.in. w działania edukacyjne, dotyczące roli żywienia podczas pierwszych dni życia dziecka czy też żywienia w chorobie. Obie spółki współpracują z Bankami Żywności, a tylko w 2022 roku Nutricia przekazała na ten cel 36 ton produktów, zaś Żywiec Zdrój 131 365 litrów wody i napojów, przyczyniając się w ten sposób do walki z marnowaniem żywności.

 

Żywiec Zdrój równie odpowiedzialnie podchodzi do kwestii wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko – firma zobowiązała się do zbierania i przekazania do recyklingu równowartości wprowadzanego na rynek surowca. W roku 2020 po raz pierwszy, przy współpracy z organizacją odzysku Rekopol, firma zebrała równowartość plastiku, który wprowadziła na rynek i nadała mu nowe życie. Działanie to powtórzyła w latach 2021 i 2022. Co ważne, Żywiec Zdrój aktywnie działa na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojowe. Wprowadzenie tego rozwiązania systemowego zamknie  obieg materiałów opakowaniowych w branży. Spółka realizuje także działania na rzecz społeczności lokalnych. W 2022 roku, powołano m.in. Fundusz Wodny, aby zagwarantować mieszkańcom Gminy Jeleśnia, w której Żywiec Zdrój butelkuje wodę, dostęp do sieci wodociągowej. Co więcej, pierwszy zakład rozlewniczy przekazano  na rzecz lokalnej Fundacji Górom, aby mogła efektywnie realizować misję szerzenia wiedzy na temat  regionu i ekologii, a także rozwijać tradycję Beskidu Żywieckiego.

Restrykcyjny proces certyfikacji

Szereg podejmowanych działań sprawia, że obie spółki z powodzeniem zmierzają w kierunku otrzymania międzynarodowego certyfikatu B Corp, jednak zanim to nastąpi,  zostaną poddane restrykcyjnemu procesowi weryfikacyjnemu. Muszą zdobyć minimum 80 punktów w ocenie B Impact Assessment. Co to dokładnie oznacza? Jest to miara ich realnego wpływu na środowisko, społeczności, pracowników, klientów, dostawców i udziałowców. Trzeba również wykazać się transparentnością wyników i danych ważnych z punktu widzenia B Lab (organizacji wyspecjalizowanej w ocenie czynników ESG) oraz zobowiązać się do ciągłej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i aktywnego wprowadzania rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Lider dobrych praktyk

Warunkiem koniecznym otrzymania certyfikacji jest przejrzystość działalności spółek, m.in. ich wpływu na środowisko i całą społeczność, w której działamy. Mamy doświadczenie w budowaniu strategii firmy tak, by korespondowała z mocno wymagającymi kryteriami w tym zakresie. Co więcej, jako lider, chcemy dzielić się tą wiedzą i inspirować do działania również innych. Dlatego zdecydowaliśmy, że w 2023 uruchamiamy nowy program, który ma zachęcać inne polskie firmy do dołączenia do ruchu firm lepszych dla świata

– zapowiada Paweł Piątek.

 

W ramach programu będzie można  uzyskać wiedzę na temat działań, sprzyjających i wzmacniających rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny. Jego celem będzie także zachęcanie organizacji do przygotowania się i poddania procesowi certyfikacji. Jedno z głównych wyzwań to przekonanie środowiska biznesowego, że warto zainwestować czas, a nawet środki finansowe, by przemodelować działanie firmy w taki sposób, aby wywierała ona pozytywny wpływ w obszarach które są weryfikowane i następnie nagradzane poprzez certyfikację, tj.: środowisko, społeczności, pracownicy, zarządzanie i klienci.

 

Uczestnicy programu  będą mogli skorzystać z doświadczenia spółek DANONE,  gdzie od lat konsekwentnie wprowadzano innowacje i modyfikacje, które zaowocowały pomyślnym przejściem procesu certyfikacji przez Danone na początku 2022 roku i decyzją o poddaniu weryfikacji dwóch pozostałych spółek. Firmy będą mieć także okazję obserwować, w jaki sposób wdrażane są nowe praktyki i programy, m.in. dotyczące aspektów zdrowotnych oraz odnowy i ochrony zasobów planety.