Żabka przeprowadza w sklepach test białej rękawiczki

W trosce o klientów, franczyzobiorców oraz pracowników Żabka – jako pierwsza sieć handlowa w Polsce – wprowadziła w sierpniu br. program oceny bezpieczeństwa higienicznego w sklepach „Bezpieczeństwo i Higiena +” stworzony we współpracy z niezależną, akredytowaną jednostką certyfikującą TÜV Nord Polska. Pozytywne wyniki przeprowadzonych audytów już w 2/3 sklepów sieci świadczą o wysokim poziomie świadomości oraz zaangażowania franczyzobiorców i pracowników sklepów Żabka w kwestie higieny i bezpieczeństwa oraz profilaktyki działań zapobiegających rozwojowi Sars-CoV-2.

 

Celem programu „Bezpieczeństwo i Higiena +” jest podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego oraz zwiększenie zaufania do sieci, sklepów oraz oferty produktów. Audyty w sklepach wykonywane są we współpracy z niezależną akredytowaną jednostką certyfikującą TÜV NORD. Program obejmuje kompleksowe podejście do kwestii higieny i bezpieczeństwa.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w obliczu pandemii oczekują jeszcze wyższej niż dotąd jakości obsługi oraz komfortu w dokonywaniu zakupów, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w naszych placówkach ponadstandardowego na rynku audytu higienicznego w ramach programu „Bezpieczeństwo i Higiena +”. Po trzech miesiącach od jego uruchomienia znakomita większość sklepów Żabka przeszły pozytywną ocenę audytorów, która jest dodatkową gwarancją bezpiecznych zakupów i zachowania najwyższych norm higienicznych. Jednocześnie kontynuujemy audyt i wierzymy, że już wkrótce wszystkie sklepy naszej sieci będą mogły pochwalić się zdobyciem znaku BiH+ od TÜV NORD, potwierdzającego spełnienie wymagań programu

mówi Joanna Kasowska, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem Żabka Polska.

 

Podejmowane w ramach programu działania wykraczają poza ogólnie przyjęte wymogi sanitarno-epidemiologiczne, dotyczą również działań zapobiegających rozwojowi SARS-CoV-2. Nowe placówki są poddawane ocenie nie wcześniej niż po 2 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Audytorzy sprawdzają w sklepach m.in. czystość sali sprzedaży, mebli oraz pozostałych pomieszczeń, na stoisku Żabka Café czy w jego otoczeniu. Weryfikują również stan techniczny wyposażenia placówek, a także kontrolują, czy zapewniają one środki ochrony osobistej dla klientów i pracowników.

 

Programem objęte zostały wszystkie etapy łańcucha żywnościowego począwszy od produkcji marek własnych, obszaru magazynowania i dystrybucji, a na sprzedaży w placówkach handlowych kończąc. Oznacza to, że audytowi realizowanemu w ramach programu poddawane są nie tylko sklepy Żabka, ale także centrala firmy, centra logistyczne, terminale przeładunkowe oraz wytypowani dostawcy produktów marek własnych.

 

Od marca br. Żabka, dbając o bezpieczeństwo w sklepach, nieustannie przekazuje wszystkim franczyzobiorcom: maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki czy przyłbice. Sklepy wyposażono także w szyby ochronne z pleksi, bezdotykowe stacje do dezynfekcji oraz rękawice czy woreczki foliowe dla klientów, które są dostępne przy wejściu razem ze środkami do dezynfekcji. Klienci są informowani o konieczności zakrywania nosa i ust za pośrednictwem materiałów marketingowych umieszczonych w witrynach sklepów, jak i wewnątrz. Regularnie  franczyzobiorcom przekazywane są  informacje o aktualnych zaleceniach WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Działania sieci przekładają się na bardzo pozytywne wyniki satysfakcji franczyzobiorców mierzonych wskaźnikiem NPS (net promoter score). Wyniki prowadzonego od początku br. badania mystery shopping wskazują na coraz większą satysfakcję z zakupów, przekładającą się na skłonność do polecania zakupów w Żabce innym. Dbanie o bezpieczeństwo klientów i personelu sklepów oraz działania związane z podniesieniem standardów higieny i profilaktyki zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 jest, obok wysokich wymagań w zakresie wyglądu sklepu, doboru asortymentu czy jakości obsługi, podstawą zaufania klientów do marki Żabka.