skip to Main Content
Biały Listek CSR Polityki Ponownie Dla Hochland Polska!

Biały Listek CSR Polityki ponownie dla Hochland Polska!

Już po raz dwunasty tygodnik „Polityka”, we współpracy z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ocenił przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce, przyznając im Złote, Srebrne i Białe Listki. W tegorocznej edycji podsumowania Biały Listek CSR POLITYKI, podobnie jak w roku 2021, trafił do Hochland Polska!

Uroczysta Gala Listków CSR POLITYKI odbyła się 13 czerwca w redakcji tygodnika Polityka. W tym roku pod lupę wzięto nie tylko obszar Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, ale dokonano też oceny działań z  zakresu ESG, czyli ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance). Ponadto, z  uwagi na trwającą wojnę, oceniano także zaangażowanie firm na rzecz Ukraińców i Ukrainy.

Biały Listek CSR POLITYKI otrzymały firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO  26000 (praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Biały Listek CSR POLITYKI dla Hochland Polska w tegorocznej edycji zestawienia podkreśla, że pozostajemy przy priorytetach środowiskowych, a nasze standardy w zakresie trzech podstawowych filarów ESG stale utrzymujemy na wysokim poziomie – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. I  dodaje: Przyroda i środowisko naturalne mają szczególne znaczenie dla branży mleczarskiej, dlatego chcemy rozwijać nasz biznes tak, aby istniał  i funkcjonował w zgodzie z naturą i społeczeństwem.

Back To Top