skip to Main Content
Centrum Medyczne Damiana Zbadało Nawyki I Przekonania żywieniowe Polaków

Centrum Medyczne Damiana zbadało nawyki i przekonania żywieniowe Polaków

Co typowy Polak sądzi o zdrowym odżywianiu i jak je rozumie? Jak często spożywa ciepły posiłek i czy je słodycze, żeby poprawić sobie nastrój? Przekrojowe badanie ankietowe „Zwyczaje i przekonania żywieniowe Polaków” przeprowadzone na zlecenie Centrum Medycznego Damiana pokazuje, że w tej dziedzinie zachodzą szybkie zmiany.

Badanie „Zwyczaje i przekonania żywieniowe Polaków” przedstawia nawyki i przekonania dotyczące związku jedzenia ze zdrowiem w zależności od wieku, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania.

Żywienie i zwyczaje kulinarne to sfera życia podlegająca wpływom z różnych stron. Widzimy tu zmieniające się mody, duże zainteresowanie treściami prezentowanymi przez dietetyków i influencerów, a jednocześnie przywiązanie do tradycji. Dietetyka to rozwijający się segment usług świadczonych przez Centrum Medyczne Damiana. Naszym celem było poznanie zwyczajów żywieniowych Polaków, a zwłaszcza przekonań dotyczących zdrowego odżywiania się. Przekonania te nie muszą być zgodne, i najczęściej nie są, z najnowszym stanem wiedzy eksperckiej, ale właśnie dlatego zależało nam na ich zmapowaniu. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć naszych klientów i zaproponować właściwe rozwiązania

– mówi Anna Kęsicka-Warchoł, dyrektor ds. marketingu Centrum Medycznego Damiana.

 

Badanie poświęca wiele uwagi przekonaniom dotyczącym odżywiania seniorów, a także emocjonalnemu stosunkowi do jedzenia. Pytano również o codzienne zachowania dotyczące spożywania posiłków. Wyniki badania mówią:

  • 75% Polaków spożywa przynajmniej jeden ciepły, świeży posiłek dziennie,
  • Gotowe posiłki wymagające jedynie podgrzania są domeną najmłodszej grupy badanych,
  • Polacy mają jednakowe preferencje co do jasnego (35%) i ciemnego pieczywa (32%),
  • Tylko 18% badanych uważa, że nie powinno się spożywać więcej niż trzy jajka tygodniowo,
  • O codziennym spożywaniu warzyw i owoców pamięta 62% mężczyzn i 76% kobiet,
  • 46% respondentów nie zgadza się z twierdzeniem, że jada zbyt tłusto,
  • 43% uczniów i studentów często sięga po słone i słodkie przekąski na poprawę nastroju,
  • 72% badanych widzi zależność pomiędzy dietą a stanem zdrowia seniorów,
  • Młodsze osoby są bardziej świadome związku pomiędzy odżywaniem a psychiką (np. depresją),
  • Im wyższe wykształcenie, tym większa świadomość wpływu odżywania na psychikę.

 

Badanie przeprowadził w dniach 18-21 marca 2022 Niezależny Portal Badawczy Ariadna na próbie 1074 osób powyżej 18. roku życia. Odpowiedzi zbierano za pomocą metody CAWI, a respondentom zadano 24 pytania badawcze, na które udzielili odpowiedzi na 5- stopniowej skali.

 

Raport „Badania i zwyczaje żywieniowe Polaków” jest dostępny tu.

Back To Top