MLEKOVITA inwestuje w ochronę środowiska

MLEKOVITA poczyniła szereg inwestycji prośrodowiskowych, m.in. wybudowała kotłownię gazową i elektrociepłownię w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, wybudowała elektrociepłownię w zakładzie w Lubawie oraz nową kotłownię gazową w zakładzie w Morągu.

 

Działania Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA realizowane są w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego 14001. Jego ciągłe doskonalenie oraz integrowanie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 i Międzynarodowym Standardem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 służy stworzeniu jednego efektywnego systemu, który gwarantuje ciągłe zmniejszenie wpływu na środowisko.

Ważnym elementem strategii firmy są zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniające między innymi kryteria ekologiczne. Dążymy do równoważenia celów we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym także w obszarze ekologii. Efektem naszej troski o ochronę środowiska są inwestycje dokonywane nie tylko w centrali, ale także m.in. w zakładach w Trzebownisku, Lubawie i Morągu – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu grupy MLEKOVITA

 

Elektrociepłownia zakładowa w oddziale MLEKOVITY w Trzebownisku

Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu. W 2019 r. elektrociepłownia wyprodukowała energię elektryczną w ilości 4440 MWh oraz energię cieplną w ilości 26 534 GJ. Wybudowanie obiektu pozwoliło na rezygnację z istniejącej kotłowni węglowej, dzięki czemu zmniejszono oddziaływanie na środowisko – zredukowano emisję: dwutlenku węgla o 60%, tlenków azotu o 75%, tlenków siarki o 99%, a pyłów o 99%. Obiekt stał się samowystarczalny, jeśli chodzi o energię elektryczną i cieplną. Energia jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku substratem jest osad poflotacyjny i ściekowy z oczyszczalni ścieków, z którego jest produkowany biogaz zasilający kocioł gazowy. Z uwagi na znaczny wsad biogazu ograniczono zużycie gazu ziemnego. Inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu środowiska na terenie Podkarpacia.

Zakład MLEKOVITY w Lubawie

W minionym roku zaprojektowano i wybudowano elektrociepłownię, tworząc układ o mocy 0,99 MW. Wybudowany system kogeneracyjny będzie pokrywał niemal całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu. Kotłownia węglowa została wyłączona z eksploatacji. Wybudowano również i oddano do użytku nową kotłownię gazową w zakładzie MLEKOVITY w Morągu. W kotłowni zainstalowano dwa kotły parowe o wydajności pary 2 t/h i łącznej mocy 2,6 MW. Osiągnięto 95% sprawności nowej kotłowni, a średnioroczna ilość oszczędzonej energii finalnej to 377912,71 kWh/rok. Wyłączona z eksploatacji została niskowydajna kotłownia węglowa.