skip to Main Content
Żywiec Zdrój Apeluje Do Polskiego Rządu I Parlamentarzystów O Wprowadzenie Zmian W Projekcie Ustawy O Systemie Kaucyjnym

Żywiec Zdrój apeluje do polskiego rządu i parlamentarzystów o wprowadzenie zmian w projekcie ustawy o systemie kaucyjnym

W ocenie producenta wody Żywiec Zdrój niektóre z zaproponowanych zapisów stanowią zagrożenie dla całej branży napojowej w Polsce oraz środowiska. Negatywne konsekwencje braku wprowadzenia poprawek odczują również konsumenci w postaci dodatkowego podatku VAT.

 

Zdaniem Żywiec Zdrój system kaucyjny to jedyne efektywne rozwiązanie zapewniające istotne zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu opakowań napojowych z plastiku. Firma swoje stanowisko podkreślała wielokrotnie min. apelując do rządu o przyspieszenie prac. Niestety długo oczekiwany przez branżę napojową projekt, który trafił niedawno do Sejmu, zawiera według producenta wody szereg zapisów mogących mieć bardzo negatywne konsekwencje dla gospodarki oraz natury.

 

„Podczas konsultacji, w których uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz branża napojowa, w tym Żywiec Zdrój, zwracaliśmy uwagę, że przez przedłużające się prace, termin wprowadzenia systemu kaucyjnego od stycznia 2025 roku jest nierealny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie uwzględniło jednak głosu branży i nie dopasowało zapisów w ustawie do rzeczywistych możliwości producentów, którzy będą ponosili konsekwencje dwuletniego opóźnienia we wdrażaniu przepisów przez przedstawicieli administracji rządowej. Naszym zdaniem w ustawie powinna znaleźć się poprawka przesuwająca termin wejścia w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny, co najmniej o jeden rok. Innym rozwiązaniem jest wdrożenie w 2025 roku  systemu kaucyjnego przy jednoczesnym zachowaniu zbiórki za pośrednictwem organizacji odzysku. Jeśli ww. poprawki do ustawy nie zostaną wprowadzone, to całą branżę napojową czekają olbrzymie, wielomilionowe kary. Dlaczego? Niestety żaden z producentów do tego czasu nie będzie mógł zrealizować zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym, gdyż po prostu nie będzie gotowego systemu. Paradoksem jest, że producenci, którzy od dawna zabiegali o system, prosili o przyspieszenie prac, poniosą konsekwencje braku przyjęcia przez rząd ustawy w odpowiednim czasie. Pokłosiem tej sytuacji może być niezrealizowanie celów dotyczących zbiórki opakowań, gdyż system kaucyjny, który ma realizować ten obwiązek od 2025 roku nie będzie jeszcze istniał  (potrzeba na to minimum dwóch lat). Żywiec Zdrój od kilku lat sam finansuje zbiórkę równowartości 100% plastiku wprowadzonego na rynek – działanie to podejmuje we współpracy z organizacja odzysku Rekopol . Natomiast do uruchomienia systemu konieczne jest powołanie spółki operatora przez podmioty wprowadzające na rynek opakowania, zaprojektowanie logistyki zwrotnej opakowań, zadbanie o wdrożenie efektywnego systemu informatycznego, podpisanie umów z punktami handlowymi, zaprojektowanie kampanii skierowanej do konsumentów etc. Na to potrzeba minimum 2 lata współpracy branży napojowej. Dodatkowo rządowy projekt przewiduje opodatkowanie kaucji podatkiem VAT. Jako Żywiec Zdrój mówimy tym zapisom stanowcze nie. System kaucyjny, żeby był wydajny i realizował cele środowiskowe oraz gospodarcze nie może narzucać na konsumentów dodatkowych obciążeń. Musi zachęcać do uczestnictwa w systemie, motywować Polaków do działania tj oddawania butelek po napojach do punktów handlowych. Dodatkowe obciążenia finansowe temu przeczą. Jako lider branży napojowej wyrażamy pełne poparcie dla systemu kaucyjnego, ale jesteśmy przekonani, że w obecnej ustawie trzeba wprowadzić kilka znaczących poprawek, które zadecydują o pomyślności tej jakże istotnej dla środowiska i przemysłu ustawy – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju. Żywiec Zdrój.”

Back To Top