PepsiCo – troszczymy się o zdrowie pracowników i podwykonawców

Podstawowym zadaniem kierownictwa zakładu w okresie pandemii jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników i kontrahentów, a także utrzymanie ciągłości produkcji.

W zakładzie wprowadzono ograniczenie liczby gości i dostawców do niezbędnego minimum, pomiar temperatury każdej osoby wchodzącej, wymóg umycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku. Wprowadzono stosowanie obowiązkowych środków ochrony osobistej dla wszystkich, w tym dla osób spoza organizacji. Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku ewentualnego zakażenia COVID-19 i zobowiązani do przestrzegania odpowiednich procedur.

 

PepsiCo zadbało o dostępność środków do dezynfekcji w każdym obszarze. Regularnej dezynfekcji poddawane są wszystkie ciągi komunikacyjne, powierzchnie wspólne oraz sprzęty w zakładzie. Obowiązują wymagane przepisami prawa odległości między pracownikami i stanowiskami pracy, ograniczona została liczba osób przebywających w salach konferencyjnych oraz w pomieszczaniach socjalnych, a także ograniczony został kontakt pracowników magazynu z kierowcami. Większość procesów formalnych realizowanych jest w formie elektronicznej, co dodatkowo pozwala ograniczyć ryzyko kontaktu. Dzięki wszystkim wprowadzonym rozwiązaniom firma troszczy się o zdrowie pracowników i podwykonawców. Codzienna praca i zaangażowanie wszystkich funkcji pozwala kontynuować sprawne funkcjonowanie procesów i utrzymać produkcję popularnych chipsów na oczekiwanym przez konsumentów poziomie.

 

Krzysztof Dudziński, kierownika zakładu PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim