Spór o opakowanie świątecznych pierniczków

Skutkiem czynów nieuczciwej konkurencji FoodCare Sp. z o.o. względem Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sąd Okręgowy w Katowicach zakazał wprowadzania do obrotu gospodarczego opakowania Pierniczków świątecznych marki Gellwe.

 

Firma Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. wystąpiła do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o zabezpieczenie jej roszczeń wobec FoodCare Sp. z o.o. dotyczących opakowania Pierniczków świątecznych marki Gellwe. Roszczenie wynika z faktu popełnienia przez FoodCare Sp. z o.o. czynów nieuczciwej konkurencji, stanowiących naruszenie chronionych prawem interesów Dr. Oetker Polska. Marka Gellwe na opakowaniu Świątecznych pierniczków wykorzystała utrwalony wizerunek opakowania dobrze znanych Pierniczków firmy Dr. Oetker.

 

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach, XXIV Wydział Własności Intelektualnej, z dnia 23.11.2020 r. firma Dr. Oetker Polska sp. z o.o. uzyskała zabezpieczenie roszczenia wobec FoodCare Sp. z o.o. (sygn. akt XXIV GWo 22/20). Zabezpieczenie, dotyczące produktu Pierniczki świąteczne – dostępnego w sprzedaży pod marką Gellwe, obejmuje:

 

zakaz używania w obrocie gospodarczym dla produktu w postaci pierniczków w proszku opakowania jak poniżej:

 

Zakaz dotyczy opakowania Pierniczków Świątecznych w proszku – w jakiejkolwiek formie i o jakiejkolwiek gramaturze – z następującymi elementami na przedniej ściance: zielonym tłem, elementem graficznym przedstawiającym stos pierniczków dekorowanych białym lukrem, umieszczonym w dolnej połowie kompozycji, oznaczeniem producenta znajdującym się na górze po lewej stronie, nazwą „pierniczki” pisaną białą czcionką, umieszczoną w górnej połowie kompozycji, wizerunkiem etykietki, na której na czerwonym tle są umieszczone informacje dodatkowe.

 

 

zagrożenie nakazaniem zapłaty kary 10.000 PLN za każdy przypadek naruszenia przez
FoodCare Sp. z o.o. powyższego zakazu poprzez dalsze używanie tego opakowania w obrocie gospodarczym.

 

Wykonując postanowienie Sądu, Komornik sądowy dokonał również zajęcia opakowań Pierniczków świątecznych marki Gellwe z wymienionymi wyżej elementami, w dostępnych formach i gramaturach, znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa FoodCare Sp. z o.o. i magazynów, w których są składowane.

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, XXIV Wydział Własności Intelektualnej, z dnia 23.11.2020 r., o zabezpieczeniu roszczeń Dr. Oetker Sp. z o.o. wobec FoodCare Sp. z o.o. (sygn. akt XXIV GWo 22/20), jest nieprawomocne. FoodCare Sp. z o.o. może wnieść zażalenie na to postanowienie.